Har du innspill til Ungdomsmeldingen?
Ill.foto: NTB

Har du innspill til Ungdomsmeldingen?

Skolelederforbundet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill til regjeringens nye Ungdomsmelding. Hvis du har innspill og synspunkter til Ungdomsmeldingen, vil vi svært gjerne høre fra deg innen 15. mai.

I fjor startet regjeringen arbeidet med den nye Ungdomsmeldingen. Bakgrunnen er at barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Unge stresser mer og bruker mye tid på skjerm, behovet for spesialundervisning øker gjennom skoleløpet, samtidig som motivasjonen synker, og dessverre er det for mange elever som går ut av ungdomstrinnet med for svake resultater.

Målet med Ungdomsmeldingen er å finne ut hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Spesielt ønsker man å se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, og hvordan dette kan bidra til at elevene kan lære mer og trives bedre.

Her kan du lese mer om arbeidet med Ungdomsmeldingen og faktainformasjon om skolen.

Mona Søbyskogen

Skolelederforbundet skal gi sine innspill til Ungdomsmeldingen og i den forbindelse har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av Mona Søbyskogen, som er 2. nestleder i forbundet.

– Vi synes at det er et viktig arbeid som er igangsatt og for oss er det blant annet viktig å få fram lederperspektivet i Ungdomsmeldingen, samtidig som vi er opptatt av at vi ikke skal sykmelde ungdomstrinnet. Men arbeidsgruppen skal diskutere en rekke tema og vi håper på mange innspill fra våre medlemmer, sier Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundets arbeidsgruppe består av erfarne rektorer fra 1.-10. skoler og ungdomsskoler. De seks medlemmene i arbeidsgruppen, i tillegg til Mona Søbyskogen, er Henriette Langli (rektor ved Børsta ungdomsskole, Magne Johansen (rektor ved Hagebyen skole), Bjørn Furulund (konstituert rektor ved Marker skole, Einar Skintveit (rektor ved Kyrkjekrinsen skole) og Robert Flataas (rektor ved Huseby ungdomsskole). Trygve Beyer-Olsen er sekretær for gruppen og politisk rådgiver i Skolelederforbundet.

Hvis du ønsker å gi dine innspill til arbeidsgruppen, kan du sende skriftlige innspill til Trygve Beyer-Olsen tbo@skolelederforbundet.no innen 15. mai i år.

 

 

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet