Færre vil bli lærer: Vi må fremsnakke mulighetene dette yrket gir
Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Færre vil bli lærer: Vi må fremsnakke mulighetene dette yrket gir

For femte år på rad faller søkertallene til lærerutdanningene. Tallet på søkere som har lærerstudiet som førstevalg, har gått ned med 4,2 prosent fra 2023.

Ifølge tall fra Samordna opptak er det i år en økning i søkere til høyere utdanning på 4,7 prosent. Når det gjelder grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. og 5.–10. trinn er det derimot en betydelig nedgang. Det er henholdsvis 11 og 12 prosent færre som har disse utdanningene som sitt førstevalg i år enn i fjor.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

– Dessverre er det fortsatt en nedgang i søkningen til disse utdanningene. Det er en utvikling som gir grunn til uro. Siden 2018 har søkningen til disse utdanningene nesten blitt halvert. Jeg frykter at en del studieplasser kan ende med å stå tomme til høsten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet er svært bekymret over utviklingen.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet.

– Søknad til grunnskolelærerutdanningen er nesten halvert siden 2018. Dette er alarmerende. Vi vet at den beste, viktigste og krevende, men mest spennende jobben du kan ha er å være lærer. Det er en utdanning som gir store muligheter for fremtiden. Likevel ser vi at trenden med at unge velger bort lærerutdanningen og læreryrket fortsetter og i økende grad, sier Johannessen.

Vi må nå bruke tiden godt til å framsnakke den viktigste utdanningen vi har og de mulighetene en slik utdanning gir, mener Johannessen.

– Barna våre trenger dyktige og dedikerte lærere, og det er et givende yrke. Men samtidig må politikerne bevilge nok midler til at vi kan sikre et godt og trygt lag rundt elevene, slik at læreren ikke blir stående alene.

Regjeringen la i vår frem en strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030 som også Skolelederforbundet har bidratt til sammen med 10 andre organisasjoner. I strategien har organisasjonene og regjeringen blitt enige om å samarbeide for å utvikle utdanningene, jobbe for at barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser, og vise frem de gode sidene ved lærerutdanningene og læreryrket. Målet er å snu den negative utviklingen, og at flere starter på en lærerutdanning, og blir i yrket.

Når det gjelder søkere til barnehagelærerutdanningene og til lektorutdanningene, er disse omtrent på linje med fjoråret. Det er også positivt nytt at flere vil bli yrkesfaglærere og lærer i praktiske og estetiske fag.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter