Evaluering av fagfornyelsen

Udir og partene i strategien for fagfornyelsen inviterer skoleledere, lærere og skoleeiere til webinar om innføringen av LK20/LK20S.

Skolelederforbundets leder Stig Johannessen mener at skolene må få utviklingsro og handlingsrom til å gjennomføre de nye læreplanene i skolen.

– Fagfornyelsen er i ferd med å bli gjennomført i skolen, men det er ennå en vei å gå. Rapporten EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen i grunnskolen, peker på at det er spesielt tre forhold som har hemmet innføringen av fagfornyelsen. Dette er mangel på tid, koronapandemien og mangel på læremateriell. Nå må skolene få utviklingsro og handlingsrom, til dette viktige arbeidet.

EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen i grunnskolen, ble lagt frem i går. Her finner du rapporten.

Du er også invitert for å delta på Webinar 22. mars kl. 1400-1600 om innføringa av LK20/LK20S. Her er lenken til seminaret.

Udir arrangerer webinaret i samarbeid med Skolelederforbundet, Sametinget, Elevorganisasjonen, KS, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Universitets- og høgskolerådet og Utdanningsforbundet.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter