Evaluering av fagfornyelsen

Udir og partene i strategien for fagfornyelsen inviterer skoleledere, lærere og skoleeiere til webinar om innføringen av LK20/LK20S.

Skolelederforbundets leder Stig Johannessen mener at skolene må få utviklingsro og handlingsrom til å gjennomføre de nye læreplanene i skolen.

– Fagfornyelsen er i ferd med å bli gjennomført i skolen, men det er ennå en vei å gå. Rapporten EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen i grunnskolen, peker på at det er spesielt tre forhold som har hemmet innføringen av fagfornyelsen. Dette er mangel på tid, koronapandemien og mangel på læremateriell. Nå må skolene få utviklingsro og handlingsrom, til dette viktige arbeidet.

EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen i grunnskolen, ble lagt frem i går. Her finner du rapporten.

Du er også invitert for å delta på Webinar 22. mars kl. 1400-1600 om innføringa av LK20/LK20S. Her er lenken til seminaret.

Udir arrangerer webinaret i samarbeid med Skolelederforbundet, Sametinget, Elevorganisasjonen, KS, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Universitets- og høgskolerådet og Utdanningsforbundet.

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet