Enhver måling og vurdering bør bidra til lærelyst, mestring og motivasjon
På høringskonferansen deltok blant annet nestleder i Elevorganisasjonen Hans Sebastian Bay-Wold, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Enhver måling og vurdering bør bidra til lærelyst, mestring og motivasjon

Kunnskapsdepartementets siste høringskonferanse om rapporten fra utvalget for kvalitetsutvikling ble gjennomført i Oslo torsdag 1.  februar.

NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel ble overlevert 13. november 2023.

Høringsfristen er 20. februar. Skolelederforbundet skal grundig drøfte og behandle sin høringsuttalelse før den leveres.

– Skolelederforbundet mener at enhver måling og vurdering i skolen bør bidra til å inspirere lærelyst, mestring og motivasjon hos barn og elever og innsikt for lærere og ledere, sa forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen på høringskonferansen.

Skolelederforbundet mener at et kvalitetssystem skal brukes for å forbedre elevenes læringsutbytte, og det må underbygge kommunens omforente eierskap til den lokale skolepolitikken.

– Skolelederforbundet fikk høsten 2023 en forskningsrapport fra UIA hvor en så på rektors handlingsrom. I denne undersøkelsen kommer det frem at om lag 50 prosent av kommunene ikke har en skolepolitikk, og dette er alvorlig, sa Johannessen.

Han la også vekt på at det er viktig å få ned rapporteringsarbeidet og gjennomgå hele systemet. Rapportering tar tiden bort fra pedagogisk utviklingsarbeidet i skolen.

 

Relaterte artikler

Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter

Frustrasjon og validering i skolehverdagen

Vi fødes alle med følelser, men uten ferdighetene til å regulere eller forstå dem. Som skoleledere, foreldre og lærere, har vi en viktig rolle i å hjelpe barn til å håndtere disse følelsene på en sunn måte.

Nyheter