Enhver måling og vurdering bør bidra til lærelyst, mestring og motivasjon
På høringskonferansen deltok blant annet nestleder i Elevorganisasjonen Hans Sebastian Bay-Wold, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Enhver måling og vurdering bør bidra til lærelyst, mestring og motivasjon

Kunnskapsdepartementets siste høringskonferanse om rapporten fra utvalget for kvalitetsutvikling ble gjennomført i Oslo torsdag 1.  februar.

NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel ble overlevert 13. november 2023.

Høringsfristen er 20. februar. Skolelederforbundet skal grundig drøfte og behandle sin høringsuttalelse før den leveres.

– Skolelederforbundet mener at enhver måling og vurdering i skolen bør bidra til å inspirere lærelyst, mestring og motivasjon hos barn og elever og innsikt for lærere og ledere, sa forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen på høringskonferansen.

Skolelederforbundet mener at et kvalitetssystem skal brukes for å forbedre elevenes læringsutbytte, og det må underbygge kommunens omforente eierskap til den lokale skolepolitikken.

– Skolelederforbundet fikk høsten 2023 en forskningsrapport fra UIA hvor en så på rektors handlingsrom. I denne undersøkelsen kommer det frem at om lag 50 prosent av kommunene ikke har en skolepolitikk, og dette er alvorlig, sa Johannessen.

Han la også vekt på at det er viktig å få ned rapporteringsarbeidet og gjennomgå hele systemet. Rapportering tar tiden bort fra pedagogisk utviklingsarbeidet i skolen.

 

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter