En viktig plass for nettverksbygging og erfaringsutveksling
600 skoleledere fra mange europeiske land er til stede på ESHA-konferansen «School Leaders Making a Difference» i Dubrovnik denne uken.

En viktig plass for nettverksbygging og erfaringsutveksling

Denne uken avholdt ESHA sin konferanse «School Leaders Making a Difference» i Dubrovnik. Konferansen gjennomføres hvert andre år og hadde i år omtrent 600 deltagere. Skolelederforbundet fikk anledning til å presentere rapporten «Styrt eller støttet».

Av forbundsleder Stig Johannessen

I år deltok sentralstyret, fylkesledere og enkelte styremedlemmer fra fylker og lokallag på konferansen.

European School Heads Association (ESHA) er en profesjonell organisasjon for skoleledere i Europa. Skolelederforbundet er medlem i denne organisasjonen. Medlemmer av ESHA er nasjonale organisasjoner for ledere innen barnehage/førskole, grunnskole, videregående skole og yrkesopplæring.

Forbundsleder Stig Johannessen (Foto: Ole Alvik)

Nesten alle europeiske land (både EU- og ikke-EU-land) er representert i ESHA gjennom en eller flere organisasjoner.

ESHA opprettholder et internasjonalt nettverk for europeiske skoleledere gjennom 38 medlemsorganisasjoner i 26 europeiske land som representerer 120 000 skoleledere. ESHA er organisert med et styre på fem personer og en liten stab med en generalsekretær og to medarbeidere i delstillinger. Jeg ble nylig gjenvalgt til styret for en tredje periode.

To ganger i året samles representanter for medlemslandene for å drøfte aktuelle problemstillinger og legge retning for organisasjonens arbeid.

ESHA deler og deltar i europeiske utdanningsforskningsprosjekter for å støtte skoleledere innen temaer som digitalisering, mangfold og inkludering, kunstutdanning, naturfaglig utdanning og foreldreengasjement.

ESHA gir anbefalinger for politikkendringer som støtter behovene til skoleledere.
Hvert annet år arrangeres konferanse for skoleledere: ESHA Biennial Conference.
Dette er kan ESHA gjøre for deg som er medlem av Skolelederforbundet:

Hjelpe deg med å utvide ditt personlige nettverk og lære av andre europeiske skoleledere gjennom prosjekter, opplæringsdager, nettverksbygging og konferanser.

La deg dra nytte av oppdatert kunnskap og beste praksis fra europeisk forskning om aktuelle emner.
Styrke din faglige kunnskap med fritt tilgjengelige verktøy og opplæringsmuligheter. Representere dine interesser i europeiske organisasjoner og nettverk.

Les mer: https://www.esha.org/news

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter