Elevundersøkelsen 2024 må tas alvorlig
Mona Søbyskogen er nestleder i Skolelederforbundet.(Foto: Ole Alvik / Skolelederforbundet)

Elevundersøkelsen 2024 må tas alvorlig

Mobbetallene øker for andre år på rad.

Elevundersøkelsen som ble presentert i dag viser at de fleste elevene har det bra på skolen.  8 av 10 elever sier at de trives godt på skolen. Det er bra, men for mange barn og unge blir mobbet og føler utenforskap. Mobbetallene øker for andre år på rad.

– Slik kan vi ikke ha det. Vi må ta elevene på alvor og det er vi som voksne som må ta ansvar. Sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

Skolelederforbundet vil være med på å gjøre et ekstra løft mot mobbing og utenforskap i skolen. Organisasjonene er invitert til et ledermøte i Partnerskap mot mobbing om en uke og da er det viktig at vi diskuterer de tiltakene som er satt i verk og nye tiltak som kan hjelpe skolene med arbeidet.

– Vi vet at det jobbes knallhardt med læringsmiljø og oppfølging av elever på skolene våre. Men, nå må vi gå grundig til verks og vi må få til en god dialog og samarbeid med skoleledere, lærere, ansatte, elever og foresatte! Vi ser at det er forhold i samfunnet for øvrig som gjør at skolen alene ikke kan løse disse utfordringene.

– Det viktigste vi må gjøre er få til en skole der alle blir sett, hørt og inkludert. Alle skal glede seg til å gå på skolen, hver dag. Det viktigste grunnlaget for læring er trygghet og tilhørighet, fastslår Mona Søbyskogen.

Undersøkelsen viser at det er en økende andel elever som blir mobbet av voksne.

– Elevene skal ha voksne de stoler på. Vi må greie å lage denne tryggheten i skolen. Alle skal bli sett og hørt. Vi har et stort ansvar og det følger vi opp, sier Søbyskogen

Den årlige undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet «Spørsmål til Skole-Norge» ble fremlagt sist uke. Den viser at skoleledere mener det er behov for økt kompetanse i skolen i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. Undersøkelsen viser også at det er behov tilstrekkelige ressurser, kvalifisert personell og god rådgivning.

– Vi må styrke laget rundt eleven. Det er nødvendig å øke kompetanse til alle skoleledere og lærere og vi må satse på flere yrkesgrupper i skolen som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og vernepleiere. Avslutter Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet.

Skolelederforbundet har i dialogen med Utdanningsdirektoratet de siste årene etterlyst at også tallene for om skolen har gjort noe for å hjelpe blir publisert. Dette oppfølgingsspørsmålet ville gitt oss et bilde på om aktivitet og tiltak i skolen øker tilsvarende mobbetallene.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til vg3 får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

Du finner mer informasjon om undersøkelsen og hovedfunnene her. 

 

Relaterte artikler

Podkast: Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Nyheter
Episode 321

Podkast: Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.

Nyheter

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter