Drøftet lederrollen i skole og barnehage
Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet og statssekretær Synnøve Skar i KD.

Drøftet lederrollen i skole og barnehage

Skolelederforbundet hadde i dag møte med Statssekretær Synnøve Skar i KD. På møtet drøftet partene lederrollen i skole og barnehage.

Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet la frem forbundets perspektiver på bredden i lederoppgaven og behovet for å gjennomgå oppgaveporteføljen. Dette er blant annet viktig for å kunne lage gode rollebeskrivelser for de utdanninger som tilbys ledere i vår sektor.

– Vi har gjennom de siste årene lagt vekt på å fremskaffe et solid forskningsgrunnlag. Forskningsrapportene har pekt på  behovet for å gjennomgå og evaluere lederkravene som er stilt av myndighetene. Gode dialoger med Kunnskapsdepartementet er viktig for å bidra til nye og reviderte krav som grunnlag for de utdanninger som skal tilbys, uttaler forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter