Bli med på virtuelle workshops om skoleledelse
Ill.foto: Istockphoto

Bli med på virtuelle workshops om skoleledelse

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association).

Skolelederforbundet er medlem av ESHA, som er medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa.

I samarbeid med Apple Professional Learning, tilbyr ESHA en serie med seks workshops om skoleledelse spesielt for ESHA medlemmer. Som medlem av Skolelederforbundet kan du delta kostnadsfritt på disse workshopene.

Du kan delta på alle seks workshopene, eller bare på de som du synes passer best for deg.

Du melder deg på ved å logge den inn på våre medlemssider på Skolelederforbundet.no. Velg deretter lenken Webinarer og videoer. Du får da opp hele vårt utvalg av webinarer og velger ESHA leadership series. Du kommer da til hjemmesiden for ESHA Leadership Series og melder du deg på de workshopene som du ønsker å delta på. Workshopene holdes på engelsk.

Tema og tider er som følger:

Leading Change. Tirsdag 20. februar.  13.00 – 14.30

Elements of Leadership. Tirsdag 19. mars. 13.00 – 14.30

Vision for Teaching and Learning with Technology. Torsdag 11. april. 13.00 – 14.30

From Vision to Strategy.  Mandag 29. April. Kl. 13.00 – 14.30

Developing a Culture of Sustained Professional Learning. Torsdag 16. mai.  13.00 – 14.30

Measuring Growth and Impact. Tirsdag 4. juni. 13.00 – 14.30

Relaterte artikler

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter

Bli med på virtuell workshop om skoleledelse den 19. mars

Som medlem av Skolelederforbundet har du mulighet til å delta på seks frittstående virtuelle workshops om skoleledelse. Webinarene er utviklet av Apple Professional Learning for ESHA (European School Heads Association). ESHA er en medlemsorganisasjon for nasjonale skolelederforbund i Europa. Den andre workshopen i serien holdes på tirsdag den 19. mars, klokken 13.00 – 14.30. Tittelen […]

Nyheter