Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Denne uken møttes Skolelederforbundets nye sentralstyre fysisk for første gang. - Vi går en spennende landsmøteperiode i møte og sentralstyret har høye ambisjoner, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundets nye sentralstyre møttes for første gang fysisk etter landsmøtet i november i fjor. På bildet ser vi fra venstre: Jon Isebakke, Mona Søbyskogen (2. nestleder), Jorun Gilje Blomvik (vara for Dorothea Blix), Robert Flataas, Stig Johannessen (Forbundsleder), Jan-Erik Buer (generalsekretær i Skolelederforbundet), Henning Aastvedt, Kari Eide og Anne-Merete Mærli Hellebø (1. nestleder).

– Skolelederforbundet skal jobbe med å sikre gode arbeidsvilkår for ledere, styrke lederprofesjonen – og fremme ledelse som en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle skoler og barnehager til barn og elevers beste, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Ny hovedavtale for KS for 2024-25

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune forhandler om Hovedavtalen med KS. Hovedavtalen er nå reforhandlet med få endringer. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C. Den nye hovedavtalen for KS-området gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2025. – Hovedavtalen er et viktig for de tillitsvalgte, den […]

Nyheter | Skolelederforbundet | Lønn og arbeidsliv

Takk for tilliten og inspirasjonen

Torsdag 30.11 ble Dronning Sonjas skolepris delt ut, og jeg må benytte denne anledningen til å takke for oppdraget og tilliten til å få delta på juryarbeidet denne høsten. Mange solide kandidater fra vårt langstrakte land var blant de nominerte. Å lese beskrivelsen av all den solide praksisen hos de nominerte bekrefter at dette er vi gode på i norsk skole.

Nyheter | Skolelederforbundet

Tre nye lokallag i Agder

Denne uka var det medlemsmøte i Skolelederforbundet Agder, hvor medlemmene blant annet fikk presentert Skolelederforbundets rapport «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet» ved to av forskerne fra Universitetet i Agder, Morten Øgård og Connie Bylund Salvesen. På møtet hadde vi også gleden av å etablere tre nye lokallag i Agder: Lindesnes, Agder Øst og […]

Nyheter | Skolelederforbundet