Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Nytt sentralstyre møttes fysisk for første gang

Denne uken møttes Skolelederforbundets nye sentralstyre fysisk for første gang. - Vi går en spennende landsmøteperiode i møte og sentralstyret har høye ambisjoner, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Skolelederforbundets nye sentralstyre møttes for første gang fysisk etter landsmøtet i november i fjor. På bildet ser vi fra venstre: Jon Isebakke, Mona Søbyskogen (2. nestleder), Jorun Gilje Blomvik (vara for Dorothea Blix), Robert Flataas, Stig Johannessen (Forbundsleder), Jan-Erik Buer (generalsekretær i Skolelederforbundet), Henning Aastvedt, Kari Eide og Anne-Merete Mærli Hellebø (1. nestleder).

– Skolelederforbundet skal jobbe med å sikre gode arbeidsvilkår for ledere, styrke lederprofesjonen – og fremme ledelse som en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle skoler og barnehager til barn og elevers beste, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.

Relaterte artikler

Vårens vakreste eventyr – lønnsforhandlingene

Eller blir det det?

Nyheter

Slo alarm om høyt og økende sykefravær: Måtte styrke laget rundt eleven

Sommeren 2023 fikk rektor Sverre Johannessen ved Nittedal ungdomsskole medieoppslag fordi han valgte å si fra om høyt og raskt økende fravær ved skolen. I etterkant har skolen ansatte flere miljørådgivere, iverksatt nye prosjekter, fått foreldrene på banen og kommunen har opprettet et eget fraværsteam. Men de opplever ikke at de er i mål. Fraværsproblematikk krever innsats over tid.

Nyheter | Fagartikler

Å lede og fasilitere profesjonelle læringsfellesskap

Det pågår nå et utviklingsprosjekt på tvers av seks Europeiske land om fasilitering av profesjonelle læringsfellesskap. Aktiviteten vil inngå i et modulbasert, selvdrevet opplæringskurs som vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2025.

Nyheter