Skolelederforbundet 2025 – presentasjon av organisasjonsutvalgets sluttrapport


 

Fagforeninger som oss har vært en veldig viktig brikke i utviklingen av det norske samfunnet, men for å fortsette å være det, er vi nødt til å modernisere oss og følge med i tiden.

På bakgrunn av det vedtok sentralstyret i Skolelederforbundet å nedsette et organisasjonsutvalg for å se på fremtidens skolelederforbund. Utvalget la i juni 2024 fram sin rapport, og denne rapporten er nå sendt ut på høring i organisasjonen.

Du får her en kort presentasjon av OU-utvalgets sluttrapport.

Les hele rapporten her

Dersom du ønsker å komme med innspill til høringen, gjøres dette ved å sende ditt innspill til lokallags- eller fylkesleder. Usikker på hvem som representerer deg? Finn riktig kontaktperson her.