Skolelederen
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

VIL DU HOLDE DEG FAGLIG OPPDATERT?

Skolelederen er landets eneste fagblad for skoleledelse. Ny forskning, eksempler fra skole-Norge og ekspertråd til ledere er blant bladets stoffområder.

Skolelederen kommer ut med 10 nummer i året. Bladet sendes til medlemmer, skoler og skoleadministrasjoner i fylker og kommuner. I tillegg er det mulig å abonnere på bladet til en pris av kr 550,- per år. Øvrige opplysninger, se vår medieplan.

Kontaktopplysninger:
Ansvarlig redaktør Ole Alvik. Mobil 976 89 264. Epost: oa@skolelederforbundet.no 
Annonseansvarlig Anne-lise Fængsrud, LK media as. Telefon: 996 48 546 . Epost: anne-lise@lkmedia.no 

Velg år:
Søk i tekst:
Vi fant dessverre ingen artikkel som inneholder disse søkeordene