ESHA-konferansen er en viktig plass for nettverksbygging og erfaringsutveksling


Denne uken avholdt ESHA sin konferanse «School Leaders Making a Difference» i Dubrovnik. Konferansen gjennomføres hvert andre år og hadde i år omtrent 600 deltagere. Skolelederforbundet fikk anledning til å presentere rapporten «Styrt eller støttet».

I år deltok sentralstyret, fylkesledere og enkelte styremedlemmer fra fylker og lokallag på konferansen.

European School Heads Association (ESHA) er en profesjonell organisasjon for skoleledere i Europa. Skolelederforbundet er medlem i denne organisasjonen. Medlemmer av ESHA er nasjonale organisasjoner for ledere innen barnehage/førskole, grunnskole, videregående skole og yrkesopplæring. Nesten alle europeiske land (både EU- og ikke-EU-land) er representert i ESHA gjennom en eller flere organisasjoner.

ESHA opprettholder et internasjonalt nettverk for europeiske skoleledere gjennom 38 medlemsorganisasjoner i 26 europeiske land som representerer 120 000 skoleledere. ESHA er organisert med et styre på fem personer og en liten stab med en generalsekretær og to medarbeidere i delstillinger. Jeg ble nylig gjenvalgt til styret for en tredje periode.

To ganger i året samles representanter for medlemslandene for å drøfte aktuelle problemstillinger og legge retning for organisasjonens arbeid.

  • ESHA deler og deltar i europeiske utdanningsforskningsprosjekter for å støtte skoleledere innen temaer som digitalisering, mangfold og inkludering, kunstutdanning, naturfaglig utdanning og foreldreengasjement.
  • ESHA gir anbefalinger for politikkendringer som støtter behovene til skoleledere.
  • Hvert annet år arrangeres konferanse for skoleledere: ESHA Biennial Conference.

Dette er kan ESHA gjøre for deg som er medlem av Skolelederforbundet:

  • Hjelpe deg med å utvide ditt personlige nettverk og lære av andre europeiske skoleledere gjennom prosjekter, opplæringsdager, nettverksbygging og konferanser.
  • La deg dra nytte av oppdatert kunnskap og beste praksis fra europeisk forskning om aktuelle emner.
  • Styrke din faglige kunnskap med fritt tilgjengelige verktøy og opplæringsmuligheter.
  • Representere dine interesser i europeiske organisasjoner og nettverk.

Les mer: https://www.esha.org/news