Ledermøte/landsmøte


Bruk styremøtene til å diskutere saker som skal behandles på ledermøter og på landsmøter.

Ledermøter

Fylkesledere bør diskutere ledermøtesaker i sitt styre i forkant av ledermøtet for å få et mandat med til ledermøtet. Dette vil også føre til at styrets medlemmer får mer innsikt i hvilke saker organisasjonen sentralt er opptatt av.

Plassér styremøter i forkant av ledermøter, slik at dere kan diskutere saker som skal behandles i ledermøtet. Du finner mere informasjon om ledermøter her.

Landsmøter

Diskuter landsmøtesaker i god tid i styret før landsmøtet holdes. Det vil gi delegatene fra fylket god innsikt i sakene – og mandat med til landsmøtet. Delegatene bør på forhånd diskutere og forberede innlegg til politisk debatt på landsmøtet, spesielt der hvor fylket har meldt inn saker de ønsker debatt om. Du finner informasjon om landsmøtet her.