Skolelederen Archives - Skolelederforbundet

Mellomlederundersøkelsen 2021

Her kan du laste ned rapporten “Mellomledernes jobbtilfredshet, myndiggjøring og praksislæring i ledelse”.

Aktuelt | Skolelederen

På leting etter pandemiens fotavtrykk

På pandemiens oppløpsside trer en tydelig fortelling frem. Uten oppofrende ledere og ansatte i skolen hadde skadevirkningene blitt enda større.

Skolelederen

Hjerneforskning og elevenes læring

Hva vil det si å lære? Spørsmålet ble aktualisert da vi leste boka «Superhjernen, de beste strategiene for læring», skriver Petter Haagensen og Bendik Aleksander Sandvik ved Hosletoppen ungdomsskole.

Skolelederen

Fagfornyelsen som puslespill

Det kan bli utfordrende for skolene å utvikle et lærende profesjonsfellesskap dersom de som skal realisere fagfornyelsen i skolens hverdag føler seg styrt av prosesser som ikke alltid tar hensyn til skolens lokale kontekst.

Skolelederen

Teamorganisert ungdomsskole: Vi løser utfordringene på lavest mulig nivå

Ved Ajer ungdomsskole i Hamar jobber alle ansatte i team. Det gjør at elevene får flere lærere å spille på, lærerne samarbeider tettere og ledelsen får mere tid til pedagogisk ledelse.

Aktuelt | Skolelederen

Hvordan forsterkes mellomledernes kompetanse i rektors ledergruppe?

Mellomledernes praksislæring i ledergruppen er knyttet til teamarbeid, målorientering og god lederstøtte fra nærmeste leder.

Aktuelt | Skolelederen

Arbeidssøkers opplysningsplikt

Må du opplyse arbeidsgiveren om tidligere arbeidskonflikter når du søker ny jobb?

Skolelederen

Ledelse under fagfornyelsen: Det er elevens utvikling som er i sentrum, ikke det enkelte faget.

Roald Amundsen videregående skole har begynt å jobbe på en ny måte for å fremme dybdelæring og tverrfaglighet i undervisningen.
– Jeg synes at vi har fått til noe veldig spennende, sier rektor Elisabeth Edding.

Skolelederen

Hvordan får mellomlederne gjennomslag som pedagogiske ledere?

Autonomi, mestringstro og innflytelse er sterke prediktorer til at mellomlederne skal lykkes i jobben som ledere i den avdelingen eller på det trinnet de har ansvar for å lede.

Skolelederen
Last inn flere