Leiingspraksis som fremjar kunnskapsdeling – å skape handlingsrom gjennom tenking om leiing

Å forvalte kunnskapsressursane i skulen, er ei sentral leiaroppgåve. For å lukkast er første steg å bli medviten eigen leiingspraksis og korleis denne kan utviklast for å skape eit pedagogisk og administrativt handlingsrom for kunnskapsutviking og kunnskapsdeling.

Skolelederen

Standpunktvurdering i en eksamensfri tid

Alle skoler må ha en god praksis for fastsettelse av standpunktkarakterer, og når eksamen er avlyst, blir dette enda viktigere enn tidligere.

Skolelederen

– Det viktigste er å gripe inn tidlig

På nærværskolen Vollebekk kontaktes foreldrene umiddelbart når en elev får bekymringsfullt mye fravær. I de fleste tilfellene er et kort møte og noen enkle tiltak tilstrekkelig til å hindre at det utvikler seg til et fraværsproblem.

Skolelederen

Utfordringen er å holde trykket oppe

Sofienberg skole fikk Benjaminprisen 2022. Rasisme og diskriminering aksepteres ikke ved den multikulturelle ungdomsskolen i Grünerløkka bydel i Oslo. Men i praksis handler det mer om å jobbe for mangfold og inkludering enn mot rasisme og diskriminering.

Skolelederen

Hva bør skolelederne forvente av en tillitsreform i offentlig sektor?

Den lenge bebudede tillitsreformen i offentlig sektor er nå igangsatt gjennom en åpen fase med innspill fra partene i offentlig sektor. Hvilke forventninger bør skoleledere ha til sluttproduktene av en tillitsreform i grunnopplæringen?

Skolelederen

To år med pandemi: Hva skjer når arbeidsbelastningen blir for stor?

Allerede før pandemien rapporterte mange skoleledere om stor arbeidsbelastning. I pandemiperioden har arbeidsbelastningen økt ytterligere og mange har strukket seg veldig langt. Hva blir konsekvensene?

Skolelederen

Skolens betydning når barn er pårørende

Skolene utgjør en viktig omsorgsbase for barn og et sted som kan gi tilgang på struktur, sosial kontakt og en meningsfull hverdag. Gjennom emosjonelt nærvær, klok tilrettelegging og kunnskap om pårørende barns reaksjoner og behov, kan skolene bidra til å gi støtte og fellesskap for barna i en vanskelig og sår tid.

Skolelederen

Hvordan skal vi møte de stille elevene?

Jeg får ofte følgende spørsmål fra lærere: Hvordan skal vi få stille elever til å snakke. Men er det der vi skal ha fokuset? Skal introverte elever absolutt oppføre seg som om de er ekstroverte – eller bør vi heller trygge dem på at de er gode nok som den de er?

Skolelederen

–Vi må levere fagarbeidere i verdensklasse

Vegar Sommerstad var i slutten av 30-årene da han byttet karrierevei. Ledererfaring fra industrien kommer godt med når man er rektor på Raufoss.

Skolelederen
Last inn flere