fbpx

Skolens betydning når barn er pårørende

Skolene utgjør en viktig omsorgsbase for barn og et sted som kan gi tilgang på struktur, sosial kontakt og en meningsfull hverdag. Gjennom emosjonelt nærvær, klok tilrettelegging og kunnskap om pårørende barns reaksjoner og behov, kan skolene bidra til å gi støtte og fellesskap for barna i en vanskelig og sår tid.

Skolelederen

Hvordan skal vi møte de stille elevene?

Jeg får ofte følgende spørsmål fra lærere: Hvordan skal vi få stille elever til å snakke. Men er det der vi skal ha fokuset? Skal introverte elever absolutt oppføre seg som om de er ekstroverte – eller bør vi heller trygge dem på at de er gode nok som den de er?

Skolelederen

–Vi må levere fagarbeidere i verdensklasse

Vegar Sommerstad var i slutten av 30-årene da han byttet karrierevei. Ledererfaring fra industrien kommer godt med når man er rektor på Raufoss.

Skolelederen

Hva kjennetegner små kommuner med gode skoleresultater over tid?

Skoleutvikling kan være utfordrende i små kommuner med begrensede ressurser. Løsningen kan være et tettere samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Skolelederen

–På vår skole skal det være rom for alle

Kjønns- og seksualitetsmangfold har vært et viktig tema ved Gamlebyen skole det siste året. I september ble de sertifisert som regnbuefyrtårn, som den første skolen i landet.

Skolelederen

Gode relasjoner har alt å si

Elisabeth Dullum steppet inn i et seks ukers engasjement som rektor på Apalløkka skole på tampen av skoleåret 2016. To år senere mottok skolen Dronning Sonjas skolepris og for Elisabeth Dullum har seks uker snart blitt til seks år.

Skolelederen

Avdekker utfordringer med yrkesstatus og lederutdanningene

Skolelederforbundets nye forskningsrapport “Hva betyr lederskap i skolen” viser at ledere bruker for mye tid på oppgaver som verken de selv eller lærerne ønsker at de skal bruke tid på.

Aktuelt

Bruker fritiden til å forbedre fremtiden

Flyt er et program som retter seg mot ungdom på 10. trinnet. Målet med er at flere skal unge skal fullføre videregående opplæring.

Skolelederen

Elevundersøkelsen: Systematisk arbeid for å videreutvikle elevenes læringsmiljø

Hosletoppen skole har videreutviklet måten de planlegger, gjennomfører og følger opp resultatene fra den obligatoriske Elevundersøkelsen på. I denne artikkelen beskriver de hvordan de gjorde det.

Skolelederen
Last inn flere