Skolelederen som PDF

På denne siden finner du lenker til pdf-utgavene av Skolelederen.

Skolelederen nr. 1/2023

André Løvaas har vært hovedtrener for det norske Baker og konditorlandslaget. Nå er det lærlingene i Åpent bakeri som får nyte godt av kunnskapen hans. I tillegg til bakerfaget er det særlig to ting han lærer dem: At de må ta ansvar for egen læring og at de må våge å gjøre feil.

Skolelederen nr. 8/2022

I august 2023 kan rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ønske velkommen til nye Søgne videregående skole. Med mangedobling av elever, fem nye programfag, en helt ny ledergruppe, 70 nyansatte og samlokalisering med Tangvall ungdomsskolen, kulturskole, idrettsetaten og fritidsetaten er det mye som skal på plass.

Anita Ingebrigtsen Fredriksen gleder seg til å flytte inn i det nye skolebygget på Tangvall. Da vi besøkte Søgne videregående skole var det kun et par måneder igjen til overtakelsen den 1. desember 2022. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 7/2022

Ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand er målet at alle skal oppleve mestring når de begynner på skolen. Derfor er det viktig å bygge en solid grunnmur med gode og trygge relasjoner, mener rektor Karen Stenslund. På hennes skole er lek og lekende læring en viktig del av skoledagen. I denne utgaven kan du også lese om hvordan Storhamar videregående skole har jobbet for å bli en dysleksivennlig skole i artikkelen “Hvis vi ikke lytter til elevene kan vi bomme på målet!”.

Skolelederen nr. 6/2022

Psykologisk trygghet er en forutsetning for å utnytte det fulle potensialet i en ledergruppe. I bunn og grunn handler det om å ha gode relasjoner og stor takhøyde. Så enkelt er det – og så vanskelig. Les intervjuet med Bård Fyhn i artikkelen Skap en ledergruppe som får det beste ut av alle. I denne utgaven kan du også lese en utførlig artikkel om det nye mellomlederprogrammet i Oslo-skolen.

Skolelederen nr. 5/2022

I denne utgaven kan du lese om Skoleforbundets rapport “Medarbeiderundersøkelsen 2022 – Ønsker og krav fra medarbeiderne til lederne”, som er en oppfølging av Lederundersøkelsen 2021. I intervjuet med forfatteren av rapporten, professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø, forteller han blant annet at medarbeiderne vil ha tydelige og synlige ledere som gjennom ord og handling viser hvilke verdier og normer som skal prege skolehverdagen.

Skolelederen nr. 4/2022

Harald Møller er rektor for Sandefjord videregående skole, som med sine 400 ansatte og 2 000 elever er landets største. Kanskje har han landets  største ledergruppe også? Fra januar har ledergruppen økt fra fem til 20 medlemmer, og viktige oppgaver løses i temabaserte nettverksgrupper. I denne utgaven kan du blant annet også lese en interessant fagartikkel om lederpraksis som fremmer kunnskapsdeling.

Skolelederen nr. 3/2022

På nærværskolen Vollebekk er nærværsarbeidet satt i system allerede fra 1. trinn. Når en elev får bekymringsfullt mye fravær kontaktes foreldrene umiddelbart. I de fleste tilfellene er et kort møte og noen enkle tiltak tilstrekkelig til å hindre at det utvikler seg til et fraværsproblem.

 

Skolelederen nr. 2/2022

Sofienberg skole fikk Benjaminprisen for sitt arbeid mot diskriminering og for inkludering og mangfold. I denne utgaven kan du blant annet lese om hvordan de jobber med dette viktige arbeidet ved sin skole.

Skolelederen nr. 1/2022

Den lenge bebudede tillitsreformen i offentlig sektor er igangsatt, men hva bør skoleledere forvente av en slik tillitsreform, spør professor Jan Merok Paulsen i en artikkel i denne utgaven av Skolelederen. Vi har også spurt fagpersoner om hva som kan bli de helsemessige konsekvensene av to år med pandemi og høy arbeidsbelastning for skoleledere.

Skolelederen nr. 8/2021

Den teknologiske utviklingen i industrien går raskt. På Raufoss er den nye “Læringsfabrikken” et viktig tilskudd til opplæringen av fagfolk, fagskolestudenter og elever ved Raufoss videregående skole.

 

Skolelederen nr. 7/2021

Elisabeth Dullum er rektor ved Apalløkka skole på Ammerud i Oslo og først ut i vår nye serie “Lederintervjuet”.  I Skolelederen nr. 7/2021 kan du blant også lese om Gamlebyen skole som er den første skolen i Norge som er sertifisert som Regnbuefyrtårn. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 6/2021

I Skolelederen nr. 6/2021 kan du blant annet lese artikkelen “Bruker fritiden til å forbedre fremtiden”, som handler om Flyt-programmet til Kronprinsparets fond. Målet er at flere skal unge skal fullføre videregående opplæring. (Foto: Katrine Lunke, Apeland)

Skolelederen nr. 5/2021

Hva bruker skolelederne hverdagen til – og hva vil de egentlig bruke den til? Skolelederforbundets Lederundersøkelse viser at det er en tydelig forskjell mellom hva ledere og medarbeidere mener bør prege ledernes hverdag og hva de faktisk bruker tiden på. Vedvarende misforhold vil kunne svekke lederfunksjonen, øke turnover og vanskeliggjøre rekrutteringen til skolelederstillinger. I Skolelederen nr. 5/2021 kan du lese artikkelen av professor Rudi Kirkhaug. (Ill.foto: Istockphoto)

Skolelederen nr. 4/2021

Ved Ajer ungdomsskole i Hamar jobber alle ansatte i team. Det gjør at elevene får flere lærere å spille på, lærerne samarbeider tettere og ledelsen får mere tid til pedagogisk ledelse, forteller rektor Tom Zachariassen og ass.rektor Kristine Waters i artikkelen om den teamorganiserte skolen i Skolelederen nr. 4/2021. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 3/2021

Roald Amundsen videregående skole har begynt å jobbe på en ny måte for å fremme dybdelæring og tverrfaglighet i undervisningen. – Det er elevens utvikling som er i sentrum, ikke det enkelte faget, sier Ludvig Kristoffersen og Elisabeth Edding i Skolelederen nr. 3/2021. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 2/2021

Marianne Haugerud er avdelingsleder for elevtjenesten ved Stovner videregående skole. I forbindelse med pandemien har hun også vært smittevernansvarlig ved en skole som ligger midt i det mest pandemiutsatte området i Norge. Artikkelen fra Stovner videregående kan du lese i nr. 2/2021. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 1/2021

Det er mange faktorer som skal på plass for at en PLF gruppe skal fungere godt, men tillit og åpenhet i gruppen er to viktige momenter, mener Anne Berit Emstad og Morten Krogstad Strand. Artikkelen om profesjonelle læringsfellesskap kan du lese i nr. 1/2021. (Foto: Trude Witzell)

Skolelederen nr. 9/2020

Semira Vikström har vært rektor for Visättraskolen siden 2013. – Vi har utarbeidet en tydelig visjon for hva vi vil med skolen. Det har vært en av flere viktige faktorer for at vi har lyktes, forteller hun i artikkelen “Vil du lykkes med endringsarbeid? Bygg en kultur som fremmer trivsel, trygghet og kunnskapsdeling” i nr. 9/2020. (Foto: Samuel Uneus)

Skolelederen nr. 8/2020

– Kontakten med elevene og det å jobbe med utvikling av skolen er det jeg synes er aller mest givende med jobben som rektor, sier Hege Margrethe Steiro i artikkelen om det å være ny som rektor i Skolelederen nr. 8/2020. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 7/2020

Vi vet veldig mye om hva dårlig ledelse gjør med medarbeidere og vi vet veldig mye om betydningen av god ledelse. Da er det et paradoks at vi vet mye mindre om hva som skal til for at ledere utøver god ledelse og hva som påvirker dem i retning av å utøve dårlig ledelse, sier Karoline Kopperud. Artikkelen “Overbelastede barnehageledere har dårligere relasjoner til medarbeiderne” kan du lese i nr. 7/2020. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 6/2020

Marion Arntzen og Harald Sundby overtok Stensveen på Kapp etter Sundbys familie. Etter hvert har de utviklet stedet fra å være et ressurssenter til å bli en Stiftelse for alle som har utfordringer med sin kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. – Vårt bidrag er medmenneskelighet, forståelse, støtte, motivasjon og et nettverk av fagpersoner. I Skolelederen nr. 6/2020 kan du lese artikkelen “Når barn bryter med kjønnsnormen”. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen nr. 5/2020

Henriette Randsborg er rektor ved Trosterud skole og ble intervjuet om hvordan skolen håndterte pandemien i Skolelederen nr. 5 2020. (Foto: Ole Alvik)

Relaterte artikler

Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt