Skolelederen som PDF - Skolelederforbundet

Skolelederen som PDF
Ledergruppen ved Trosterud skole består av (f.v) Bjørn Tore Nilsen, Henriette Randsborg, Astrid Marie Johnsruud og Heidi Byom Nilssen.

Skolelederen som PDF

På denne siden finner du lenker til pdf-utgavene av Skolelederen.

 

Skolelederen 06 2021 Web

I Skolelederen nr. 6/2020 kan du blant annet lese artikkelen “Bruker fritiden til å forbedre fremtiden”, som handler om Flyt-programmet til Kronprinsparets fond. Målet er at flere skal unge skal fullføre videregående opplæring. (Foto: Katrine Lunke, Apeland)

Skolelederen 05 2021 Web

Hva bruker skolelederne hverdagen til – og hva vil de egentlig bruke den til? Skolelederforbundets Lederundersøkelse viser at det er en tydelig forskjell mellom hva ledere og medarbeidere mener bør prege ledernes hverdag og hva de faktisk bruker tiden på. Vedvarende misforhold vil kunne svekke lederfunksjonen, øke turnover og vanskeliggjøre rekrutteringen til skolelederstillinger. I Skolelederen nr. 5/2021 kan du lese artikkelen av professor Rudi Kirkhaug. (Ill.foto: Istockphoto)

Skolelederen 04 2021 Web

Ved Ajer ungdomsskole i Hamar jobber alle ansatte i team. Det gjør at elevene får flere lærere å spille på, lærerne samarbeider tettere og ledelsen får mere tid til pedagogisk ledelse, forteller rektor Tom Zachariassen og ass.rektor Kristine Waters i artikkelen om den teamorganiserte skolen i Skolelederen nr. 4/2021. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen 03 2021 Web

Roald Amundsen videregående skole har begynt å jobbe på en ny måte for å fremme dybdelæring og tverrfaglighet i undervisningen. – Det er elevens utvikling som er i sentrum, ikke det enkelte faget, sier Ludvig Kristoffersen og Elisabeth Edding i Skolelederen nr. 3/2021. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen 02 2021 Web

Marianne Haugerud er avdelingsleder for elevtjenesten ved Stovner videregående skole. I forbindelse med pandemien har hun også vært smittevernansvarlig ved en skole som ligger midt i det mest pandemiutsatte området i Norge. Artikkelen fra Stovner videregående kan du lese i nr. 2/2021. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen 01 2021 Web

Det er mange faktorer som skal på plass for at en PLF gruppe skal fungere godt, men tillit og åpenhet i gruppen er to viktige momenter, mener Anne Berit Emstad og Morten Krogstad Strand. Artikkelen om profesjonelle læringsfellesskap kan du lese i nr. 1/2021. (Foto: Trude Witzell)

Skolelederen 09 2020 Web

Semira Vikström har vært rektor for Visättraskolen siden 2013. – Vi har utarbeidet en tydelig visjon for hva vi vil med skolen. Det har vært en av flere viktige faktorer for at vi har lyktes, forteller hun i artikkelen “Vil du lykkes med endringsarbeid? Bygg en kultur som fremmer trivsel, trygghet og kunnskapsdeling” i nr. 9/2020. (Foto: Samuel Uneus)

Skolelederen 08 2020 Web

– Kontakten med elevene og det å jobbe med utvikling av skolen er det jeg synes er aller mest givende med jobben som rektor, sier Hege Margrethe Steiro i artikkelen om det å være ny som rektor i Skolelederen nr. 8/2020. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen 07 2020 Web

Vi vet veldig mye om hva dårlig ledelse gjør med medarbeidere og vi vet veldig mye om betydningen av god ledelse. Da er det et paradoks at vi vet mye mindre om hva som skal til for at ledere utøver god ledelse og hva som påvirker dem i retning av å utøve dårlig ledelse, sier Karoline Kopperud. Artikkelen “Overbelastede barnehageledere har dårligere relasjoner til medarbeiderne” kan du lese i nr. 7/2020. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen 06 2020 PRINT

Marion Arntzen og Harald Sundby overtok Stensveen på Kapp etter Sundbys familie. Etter hvert har de utviklet stedet fra å være et ressurssenter til å bli en Stiftelse for alle som har utfordringer med sin kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. – Vårt bidrag er medmenneskelighet, forståelse, støtte, motivasjon og et nettverk av fagpersoner. I Skolelederen nr. 5/2020 kan du lese artikkelen “Når barn bryter med kjønnsnormen”. (Foto: Ole Alvik)

Skolelederen 05 2020 PRINT PROOF

Henriette Randsborg er rektor ved Trosterud skole og ble intervjuet om hvordan skolen håndterte pandemien i Skolelederen nr. 5 2020. (Foto: Ole Alvik)

 

Relaterte artikler

Her er våre forventninger til deg, Tonje Brenna

Kjære kunnskapsminister Tonje Brenna – gratulerer med en av landets aller viktigste jobber! Skolelederforbundet ser frem til å samhandle med deg til våre barn og elevers beste. Forventningene våre til deg er høye.

Aktuelt

Gi skoler og barnehager fleksibilitet fremfor rigide nasjonale normer

Regjeringen Støre har nå lagt frem sin regjeringsplattform. Blant annet skal det tilbakevirkende kravet om et bestemt antall studiepoeng i undervisningsfag fjernes og avskiltingen av lærere stanses.

Aktuelt

Avdekker utfordringer med yrkesstatus og lederutdanningene

Skolelederforbundets nye forskningsrapport “Hva betyr lederskap i skolen” viser at ledere bruker for mye tid på oppgaver som verken de selv eller lærerne ønsker at de skal bruke tid på.

Aktuelt