Enige om å forlenge arbeidstidsavtalen
Forbundsleder Stig Johannesen i Skolelederforbundet og avdelingsdirektør Hege Mygland i avdeling for arbeidsliv og forhandling i KS.

Enige om å forlenge arbeidstidsavtalen

Forhandlingene om arbeidstidsavtale i grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, SFS 2213 er sluttført og en ny avtale for perioden 1.1.2024 -31.12.2025 er i havn.

Partene er enige om å prolongere SFS 2213.

Det er enighet om noen presiseringer i protokollen. I protokollen er det tatt inn en tydeliggjøring av hvilke prinsipper som skal danne basis for en vurdering av lønn for ledere.

Skolelederforbundet har i årets forhandlinger lagt vekt på rammer for ledelse og den sikring som gjelder for å fastsette lønn for ledere i avtalen.  Det er et viktig element for å rekruttere ledere og å bidra til å sikre et lønnsnivå som gjenspeiler kompleksitet og ansvar.

– Vi har kommet et viktig steg i riktig retning, vi har oppnådd en forståelse og en tydeligere beskrivelse av de forhold som skal legges til grunn for å kunne fastsette lederens lønn, men vi har fortsatt litt igjen før vi kan si at vi har en god sikringsbestemmelse, sier leder av Skolelederforbundet Stig Johannessen

Skolelederforbundet vil fortsette arbeidet med å sikre rammevilkårene for de viktigste lederne vi har.

KS ved avdeling for oppvekst, kultur og utdanning har som resultat av Skolelederforbundets krav i forhandlingene, invitert til et møte på nyåret for å følge opp KS hovedstyrets vedtak av 26.4.2023. I vedtaket ble det blant annet vedtatt at KS skal bidra til tiltak som styrker skolelederens rolle som pedagogisk leder og som gir støtte til administrative oppgaver.

– Skolelederforbundet er fornøyd med at KS kommer oss i møte slik at vi kan drøfte og klargjøre videre samarbeid for å sikre gode rammer og rekruttering, samt beholde våre ledere i oppvekstsektoren, avslutter forbundsleder Stig Johannessen

Relaterte artikler

Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

Nyheter
Ill.foto: NTB

Nye kompetansestandarder for karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet kompetansestandarder for karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i skolen. Disse er nå godkjente og kan tas i bruk. Kompetansestandardene beskriver hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning i skolen bør ha. Det er altså en anbefalt faglig standard, ikke formelle krav til kompetanse. HK-dir […]

Nyheter

Barn og unge må prioriteres først

Skolelederforbundet, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er bekymret for en alvorlig utvikling i skolen. Organisasjonene ber nå regjeringen om å prioritere en satsing på laget rundt barn og unge.

Nyheter