YS Livsforsikring


En livsforsikring er en trygghet for de som sitter igjen. Familien kan fortsatt betjene lån og bo i samme bolig, barna kan fortsette på samme skole og familien kan fortsatt delta på aktiviteter som før.

Forsikringen sørger for at økonomien ikke setter en stopper for den nye hverdagen og livet som fortsetter. Sorgen ved å miste noen man er glad i er en stor belastning i seg selv. Det er derfor viktig å kunne jobbe seg gjennom sorgen uten å måtte tenke på regninger, lån og budsjetter.

Les mer om livsforsikring