Velkommen, november!


Semesteret nærmer seg slutten, og vi ser antydninger til at julen forberedes rundt oss. Det er en aktiv høst for Skolelederforbundet, på alle fronter. Etter valget har det skutt fart i Kunnskapsdepartementet, og ny kunnskapsminister har tatt fatt på oppgaven med iver. Vi har allerede fått vårt første møte med henne, der vår ønskeliste ble lagt frem. Det er viktig for oss å ha tett dialog med henne og staben i KD.

Det er også stor aktivitet lokalt med mange medlemsmøter og konferanser. Innlandet samarbeidet godt med Høgskolen i Innlandet (SePu) om en vellykket og engasjerende konferanse i starten på november, Trøndelags distriktskonferanse fulgte tett på med et flott arrangement på Røros. God deltakelse og faglig høyt nivå på begge konferansene. Snart er det tid for Nordlyskonferansen. Vi har virkelig mye aktivitet, og takker dere alle både for at dere arrangerer og deltar. Følg med på aktivitetskalenderen vår (lenke), og husk å sende oss informasjon når dere har lokale arrangementer. Kalenderen er en nyttig delingskanal for oversikt og inspirasjon til arbeidet vårt.

Det er mange muligheter for å treffe på oss også fremover. Fylkeslagene er som sagt aktive, og planleggingen av kommende årsmøter er i full gang, så vinteren vil by på like mye aktivitet. Både sekretariatet og sentralstyret setter stor pris på å bli invitert inn.

Vi vil her benytte anledningen til å takke Universitetet i Agder ved Linda Hye og Morten Øgård for et strålende samarbeid med oppfølgingen av rapporten «Styrt eller støttet». De har vært positive til å dele med seg av sin kunnskap og har vært mye på farta for oss, for å presentere forskningsarbeidet. Linda og Morten ble også med oss til Dubrovnik, og holdt to workshops med rapporten. Forskningen og funnene vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet i flere land. Flere fylkes- og lokallag har invitert dem ut i regionene, og arbeidet har blitt delt med mange. Vi ser frem til å starte på delprosjekt to med dette laget fra UiA i 2024. Da speiles undersøkelsen om rektors handlingsrom inn mot ledergruppenes handlingsrom under rektors ledelse. Dere vil høre fra oss når ny medlemsundersøkelse kommer utpå nyåret, da skal dere få bidra med mer nyttig underlag for vårt kunnskapsgrunnlag i det politiske arbeidet vårt.

Ønsker dere alle gode dager.