Våre bidrag


DENNE SIDEN MÅ OPPDATERES MED NY OG KORREKT INFORMASJON. LEGG OGSÅ LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER ETC.

Skolelederforbundet jobber aktivt i flere utvalg og partnerskap. Vi tror at et bredt samarbeid på tvers av sektoren er avgjørende for å utvikle gode vilkår for skoleledelse og et godt oppvekst- og opplæringsmiljø for barn og unge.

Skolelederforbundet sitter blant annet i følgende råd og utvalg:

GNIST
Partnerskap mot mobbing
Kompetanse for kvalitet
Nasjonal kompetansestrategi
Mat i skolen
Løpende samtaler med myndighetene
Skolelederforbundet har løpende samtaler og møter med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, stortingsrepresentanter og universitets- og høyskolesektoren. Blant sakene vi drøfter er:

Elevenes læringsmiljø
Ny læreplan
Lærerutdanningene
Ekspertutvalget om lærerrollen
Lærertetthet
Fraværsgrenser
Ny rammeplan for barnehagene
KS og andre samarbeidspartnere
Skolelederforbundet samarbeider aktivt med KS. I 2017 samarbeidet vi eksempelvis om en artikkelserie, blant annet med temaet «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole.» Vi har også diskutert nytt skoleeierprogram og en ny mellomlederutdanning med KS.

Andre samarbeidspartnere er blant annet:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Elevorganisasjonen
Barneombudet
Ungt Entreprenørskap
MOT
Rosa kompetanse
Natur og ungdom
Prisutdelinger
Skolelederforbundet er med i juryen som deler ut Dronning Sonjas skolepris. Prisen går hvert år til en skole som har utmerket seg i sitt arbeid med inkludering og skolemiljø.

Skolelederforbundet har i samarbeid med Natur og Ungdom opprettet Putsjprisen, en miljøpris til barn og unge som har kommet med klimafremmende tiltak og ideer.

Mer om vårt politiske arbeid

For en detaljert oversikt over Skolelederforbundets politiske standpunkter, se Skolelederforbundets programdokument
For en oversikt over våre uttalelser til aktuelle offentlige høringer som omhandler oppvekst- og opplæringsfeltet, se Skolelederforbundets høringssvar.