Skolepolitikk
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi jobber for et bedre oppvekst- og opplæringstilbud

Skolelederforbundet jobber aktivt i flere utvalg og partnerskap. Vi tror at et bredt samarbeid på tvers av sektoren er avgjørende for å utvikle gode vilkår for skoleledelse og et godt oppvekst- og opplæringsmiljø for barn og unge.

Skolelederforbundet sitter blant annet i følgende råd og utvalg:

 • GNIST
 • Partnerskap mot mobbing
 • Kompetanse for kvalitet
 • Nasjonal kompetansestrategi
 • Mat i skolen

Løpende samtaler med myndighetene

Skolelederforbundet har løpende samtaler og møter med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, stortingsrepresentanter og universitets- og høyskolesektoren. Blant sakene vi drøfter er:

 • Elevenes læringsmiljø
 • Ny læreplan
 • Lærerutdanningene
 • Ekspertutvalget om lærerrollen
 • Lærertetthet
 • Fraværsgrenser
 • Ny rammeplan for barnehagene

KS og andre samarbeidspartnere

Skolelederforbundet samarbeider aktivt med KS. I 2017 samarbeidet vi eksempelvis om en artikkelserie, blant annet med temaet «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole.» Vi har også diskutert nytt skoleeierprogram og en ny mellomlederutdanning med KS.
Andre samarbeidspartnere er blant annet:

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Elevorganisasjonen
 • Barneombudet
 • Ungt Entreprenørskap
 • MOT
 • Rosa kompetanse
 • Natur og ungdom

Prisutdelinger

Skolelederforbundet er med i juryen som deler ut Dronning Sonjas skolepris. Prisen går hvert år til en skole som har utmerket seg i sitt arbeid med inkludering og skolemiljø.

Skolelederforbundet har i samarbeid med Natur og Ungdom opprettet Putsjprisen, en miljøpris til barn og unge som har kommet med klimafremmende tiltak og ideer.

Mer om vårt politiske arbeid