Stemmene i kommune- og fylkestingsvalget er talt opp


Gratulerer med valget 2023, takk til alle politikere som har stått på for å styrke og utvikle vårt demokrati. Dere har bakt boller, delt ut løpesedler og fortalt om deres ønske og utvikling for samfunnet! Lokalpolitikerne gjør en fantastisk innsats og vi er stolte av å ha slike politikere som bygger opp under og utvikler vårt demokrati. Vi skal være glade for at vi har slike personer i Norge som jobber både sent og tidlig og i helger for at vi skal ha en trygg og god kommune å bo i. Det er all mulig grunn til å takke våre lokalpolitikere og det er viktig å gratulere alle som vant valget i sin kommune. Lykke til med arbeidet de neste fire årene! 

Skolelederforbundet håper at politikere i kommune og fylkeskommune vil prioritere det viktigste, barn og unges oppvekstsvilkår de neste fire årene. Barna er det viktigste vi har.

Kommunen må prioritere barnehage og skole! Sikre barn og unge en trygg og god oppvekst med mulighet for læring og utvikling. Det er avgjørende å ha et solid og kompetent tverrfaglig lag rundt barna i barnehagen og eleven i skolen.

Gode ledere i barnehage og skole er helt avgjørende for barn og unges læring og utvikling. Landets viktigste ledere må prioriteres. Vi vet at vi står foran en varslet lederkrise, der færre ønsker å bli rektorer og at noen slutter og kommer ikke tilbake. Nå må kommunen ta ansvar! Ledere som har gode rammeforutsetninger og avklarte forventinger er nøkkelen til en god skole for barn og unge.

En ny forskingsrapport fra Universitetet i Agder viser at halvparten av landets kommuner ikke har en skolepolitikk. 60 prosent av rektorene får ikke tilbakemelding fra skoleeier på jobben de gjør, og 7 av 10 rektorer betegner jobben sin som helseskadelig. Vi sliter med rekruttering, og det er ekstremt viktig at kommunen nå får på plass en god kultur for støtte og samarbeid med skolene. For å sikre rekruttering må kommunen ta vare på de viktigste lederne vi har rektorer, SFO leder og barnehageledere. Da sikrer vi en god oppvekst for barna våre.

Vi har sett at rapportering og dokumentasjon har økt. Det er viktig at krav om rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres til et minimum. Mye rapportering er unødvendig, og mye informasjon finnes allerede tilgjengelig. Ledere i barnehager og skoler er kompetente og er høyt utdannet. De må få nødvendig tid og ressurser, og ikke minst tillit til å utvikle barnehager og skoler.Lederne må få tillit til å ta de pedagogiske beslutningene i egne virksomheter. Vi ønsker at politikerne ikke detaljstyrer valg av læremidler, valg av metoder og prioriteringer i vårt samarbeid med barna, elevene, lærerne, ansatte, og i samarbeid med foreldrene.

Disse fire punktene håper Skolelederforbundet at fylkes- og kommune politikerne vil slutte seg til:

  1. Kommunen skal prioritere barnehage, SFO og skole. Det er avgjørende å ha et solid og kompetent lag rundt barn og elever. Gode oppvekstledere er avgjørende for å lykkes. Kommunen skal prioritere å støtte rektorer og lederer i oppvekstsektoren.
  2. Kommunen skal etablere en mentorordning for nye ledere i skole og barnehage.
  3. Kommunen skal etablere en plan for etter-/videreutdanning og faglig påfyll for ledere innen oppvekst. Det må settes av ressurser og tid til at lederne skal kunne ta nødvendig kompetansehevende utdanning og kurs.
  4. Kommunen skal begrense og redusere krav om rapportering. Unødvendig rapportering skal fjernes. Vi må prioritere rapportering som bidrar til læring og utvikling. Lederne må bruke tiden på det som er viktig – å skape gode oppvekstarenaer for våre barn og unge.