Skolelederforbundets styringsdokumenter


Sett deg godt inn i styringsdokumentene forbundet har. Der vil du få god informasjon om forbundets regelverk og politiske ståsted.

Vedtekter

Vedtektene finner du her. Vedtektene gjelder for en landsmøteperiode av gangen, og endringer i vedtektene vedtas på landsmøtet. Forbundet har vedtekter som gjelder for hele forbundet, for fylkeslag og for lokallag.

I vedtektene finner du informasjon om hva som forventes av deg som tillitsvalgt og hva som forventes av ditt styre. Her beskrives også ansvar og beslutningsmyndighet i forbundets ulike organer. Her finner du også regler for hvordan årsmøtet skal organiseres og hvilke frister som gjelder i forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet.

Programdokument

Programdokumentet finner du her. Dokumentet gjelder for en landsmøteperiode av gangen og endringer i programdokumentet vedtas på landsmøtet.