God påske!

Lag gode dager og nyt påsken.

Hva er gangen i et hovedtariffoppgjør?

Hva er gangen i et hovedtariffoppgjør, hvordan fungerer frontfagsmodellen og hvilke datoer er det viktig å være obs på i årets oppgjør?

Hovedtariffoppgjøret 2024

I år er det hovedtariffoppgjør. Hva innebærer det, og hva vil Skolelederforbundet legge vekt på i årets forhandlinger?

Frokostseminar: Elevenes arbeidsmiljølov – Hvordan få til dialog og samarbeid?

Forskning viser at kapittel 9A-saker er en viktig årsak til at rektorer slutter. Samtidig ser vi at færre mellomledere ønsker rektorstillinger, og en av hovedforklaringene er nettopp disse sakene. I forbindelse med implementeringen av den nye opplæringsloven, inviterte Skolelederforbundet forskere og politikere til en samtale om hvorfor disse sakene er utfordrende og hvordan vi kan håndtere dem på en måte som gagner alle parter.

Hvordan lykkes med lokale forhandlinger?

Skolelederforbundet har flinke lokale forhandlere over hele landet. Hva innebærer det å forhandle lønn for skoleledere og hvordan får man best mulig resultat? Per-Aage Krekling har forhandlet lønn og arbeidsvilkår på vegne av Skolelederforbundet i en årrekke. Han deler noen av sine erfaringer, tips og triks med nye forhandlere og andre som lurer på om de ønsker å prøve seg som forhandler.

YS’ inntektspolitiske konferanse 2024

ESHA-konferansen 2023

I oktober ble ESHA-konferansen 2023 avholdt i Dubrovnik. Skolelederforbundet hadde flere representanter til stede. På konferansen fikk vi også anledning til å legge frem rapporten "Styrt eller støttet". Her er noen høydepunkter fra konferansen.

Et nytt system for kvalitetsutvikling

Et nytt system for kvalitetsutvikling

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien? Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen. Han er ukens gjest i Viktigste Leder.

Lederprat: Møte med ny kunnskapsminister

Lederprat: Møte med ny kunnskapsminister

Hva betyr den nye opplæringsloven for elevene?

Vi snakker med Elevorganisasjonens leder Petter Andreas Lona om hva opplæringsloven betyr for elevene.

Dette er ESHA

ESHA, European School Heads Association, er en organisasjon for europeiske skolelederforbund. Skolelederforbundet er medlemmer av ESHA og forbundsleder Stig Johannessen er styremedlem. Nesten alle europeiske land (både EU og ikke-EU) er representert innenfor ESHA av en eller flere organisasjoner.

Ny episode av Viktigste Leder: Hva kan vi lære av Skolelederens historie?

I sitt doktorgradsarbeid har Rikke Sundberg lest 15 årganger med Skolelederen, samt en rekke offentlige publikasjoner og dokumenter. Hun tar oss med på en historietime om skolelederrollens utvikling fra nittitallet til i dag, fra "den fremste blant likemenn til en den som løfter det kollektive".

Rapportlansering: «Rektors handlingsrom – Er vi styrt eller støttet?»

Under Arendalsuka 2023 la Linda Hye og Morten Øgård fram rapporten «Rektors handlingsrom – Er vi styrt eller støttet». I den forbindelse ble det arrangert paneldebatt med både lokale og nasjonale politikere i regi av Skolelederforbundet.

Statsbudsjettet for 2024

Fredag 6. oktober ble forslag til statsbudsjett for 2024 lagt frem. Her er Skolelederforbundets reaksjoner på budsjettforslaget.

Velkommen til Skolelederen.no

Skolelederforbundet er et forbund i vekst, og nå lanserer vi nyhetssiden Skolelederen.no. Her vil vi dele perspektiver, aktiviteter og viktig informasjon til medlemmer, interessenter, politikere og andre som er opptatt av det som rører seg i utdanningssektoren.

Ønsker og krav fra medarbeiderne til lederne

Professor Rudi Kirkhaug presenterer resultatene fra Skolelederforbundets rapport fra 2022. Du finner alle Skolelederforbundets under fanen Skolelederforbundets rapporter på Skolelederen.no.iden.

Ny opplæringslov og foreldresamarbeid

Marius Chramer er avtroppende leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Sammen med Alf Aschim og Stig Johannessen deler han noen tanker om hvordan vi får til et godt samarbeid mellom foreldre og skole - både nå og etter den nye loven trer i kraft.