Reiseregninger, honorarkrav og diverse utlegg


Ill.foto: Istockphoto

Fra 1. januar 2024 har vi omorganisert sekretariatet noe for å fremtidsrette organisasjonen vår videre.

Som en del av effektiviseringen har vi tatt i bruk Tripletex som nytt økonomisystem hos en ekstern leverandør.

Nye løsninger rulles ut i disse dager for reiseregninger, utlegg og etter hvert honorarer. Fremtidige løsninger vil være via app på telefon og digitale skjema her på medlemssidene våre. Det må regnes med noe ventetid før alle løsninger er på plass og alle honorarer ekspederes. Vi ber om forståelse for dette.

Epost som vi før har benyttet til økonomi vil nå fases ut. Vi ønsker all epost heretter kanalisert inn på post@skolelederforbundet.no.

Inntil nye løsninger foreligger, kan «gamle» skjemaer for reiseregninger og honorarkrav fortsatt benyttes. Du finner skjemaene på våre medlemssider (bak innlogging). For innlogging benyttes det mobiltelefonnummeret og den epostadressen som du er registrert med i vårt medlemsregister. Du kan endre opplysningene i medlemsregisteret på Mine sider.

Her finner du reisereglementet for Skolelederforbundet og skjema for reiseregninger.

Her finner du skjema for honorarkrav for lokallagsledere og forhandlere.

Her finner du utleggsskjemaet som du skal bruke hvis du søker om å få refundert utgifter til møter eller liknende.

Leverandører skal sende EHF (Elektronisk handels format) fakturaer til Org.Nr. 970 149 406.