Reiseregninger, honorarkrav og diverse utlegg


Ill.foto: Istockphoto

Under finner du lenker til skjemaer som skal brukes for eksempel i forbindelse med reiseregninger og honorarkrav. Du finner også  informasjon om elektronisk fakturaflyt i Skolelederforbundet.

Skjemaene ligger på våre medlemssider. Når du trykker på lenkene vil du derfor bli bedt om å logge deg inn. Bruk det mobiltelefonnummeret og den epostadressen som du er registrert med i vårt medlemsregister. Du kan endre opplysningene i medlemsregisteret på Mine sider.

Her finner du reisereglementet for Skolelederforbundet og skjema for reiseregninger.

Her finner du skjema for honorarkrav for lokallagsledere og forhandlere.

Her finner du utleggsskjemaet som du skal bruke hvis du søker om å få refundert utgifter til møter eller liknende.

Det er innført Visma dokumentsenter med elektronisk fakturaflyt i Skolelederforbundet. Leverandører skal sende EHF (Elektronisk handels format) fakturaer til Org.Nr. 970 149 406.

Her finner du mer informasjon om elektronisk fakturamottak EHF.