Podkasten Viktigste Leder


I podkasten Viktigste Leder tar vi opp temaer som opptar ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Våre gjester forteller om sine ledelsesfaglige erfaringer, aktuell forskning, pågående politiske prosesser og andre saker som opptar dem. Dessuten tar vi for oss saker knyttet til lønn og arbeidsforhold, tillitsvalgtrollen og annet fagforeningsstoff.

Episode 210

I august 2021 ble det for første gang innført en rammeplan for SFO. Vi har fått besøk av Veronica Rye, avdelingsleder for SFO ved Gausel skole i Stavanger. 

Hun forteller om den nye rammeplanen og avkrefter myter om SFO. Videre viser hun frem den store fagligheten som ligger til grunn for arbeidet de gjør, og viser at SFO er alt annet enn oppbevaring.
Episode 209 Web

Undersøkelser tyder på at lederne ikke opplever skolelederutdanningen som relevant i sitt daglige virke. Hvorfor er det slik? Og hva bør gjøres?

Per Tronsmo er rektorutdanningens far. Han forteller litt mer om hvordan utdanningen opprinnelig var tenkt og hvordan den ble. Han trekker også paralleller til andre typer lederutdanning og skisserer hvordan han mener fremtidens skolelederutdanning bør se ut.
Episode 208 Web

I Sande barnehage i Sola kommune jobber man aktivt med trygghet og inkludering. Arbeidet er bygget rundt et opplegg i regi av den ideelle organisasjonen Sommerfugleffekten. 

Fagutvikler Yvonne Standal fra Sande barnehage og rådgiver Gyrd Lidsheim fra Sola kommune forteller hvordan opplegget er lagt opp og hvordan det brukes for å jobbe med tidlig innsats overfor barna i barnehagen.

Sommerfugleffekten er et opplegg som passer like godt for barnehager som skoler og SFO.