Podkasten Viktigste Leder


I podkasten Viktigste Leder tar vi opp temaer som opptar ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Våre gjester forteller om sine ledelsesfaglige erfaringer, aktuell forskning, pågående politiske prosesser og andre saker som opptar dem. Dessuten tar vi for oss saker knyttet til lønn og arbeidsforhold, tillitsvalgtrollen og annet fagforeningsstoff.

Episode 226 Web

Ukens episode er en samproduksjon med Vernepleierpodden. Sammen med Bjørn Harald Iversen snakker vi med rektor Ivar Rød fra Romsdal videregående skole. På hans skole har de jobbet svært aktivt med å styrke og dyrke laget rundt eleven.

Hvordan har de fått det til, og hvilke råd kan han gi oss?


Episode 225 Web

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Hvordan kan vi få opp lesegleden blant norske elever? Direktør for Språkrådet Åse Wetås er sannsynligvis er en av dem som vet mest om dette. Hun er ukens gjest i Viktigste Leder.

Episode 224 Web

Hvordan går man fram for å få et godt samarbeid mellom de ulike delene av profesjonsfellesskapet og skape en skole til elevenes beste?

Vår gamle venn Hans Gøran Bjørk fra Skien vgs forteller om arbeidet de har gjort for å fremme tverrfaglighet, bygge ned siloer og jobbe systematisk med profesjonsfellesskapet.