Podkasten Viktigste Leder


I podkasten Viktigste Leder tar vi opp temaer som opptar ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Våre gjester forteller om sine ledelsesfaglige erfaringer, aktuell forskning, pågående politiske prosesser og andre saker som opptar dem. Dessuten tar vi for oss saker knyttet til lønn og arbeidsforhold, tillitsvalgtrollen og annet fagforeningsstoff.

Episode 220 Web

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Prosjektleder Jens Plahte fra Proba er ukens gjest i podkasten Viktigste Leder. Han forteller mer om undersøkelsen og knytter den opp mot innføringen av ny opplæringslov.
Episode 219 Web

Årets Viktigste Leder-konferanse går av stabelen 26.-27. april på Scandic Oslo Airport Hotel. Forbundsleder Stig Johannessen har kommet til podkast-studioet for å fortelle oss om hva han gleder seg mest til på årets konferanse.

Det er fortsatt mulig å få billetter til Viktigste Leder-konferansen. Gå inn på Skolelederforbundet.no for å finne ut mer.
Episode 218 Web

boken "Skoleutvikling i videregående skole" tar professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU, Henning Fjørtoft, en praktisk tilnærming til spørsmålene rundt ledelsens rolle i utvikling av skolen. Boken baserer seg på funnene i forskningsprosjektet SKUV (Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering).

I denne episoden presenterer han noen av disse funnene, med konkrete eksempler fra skolene som var med i prosjektet. Han forteller også om prosjektet Going Gradeless, der han har sett på alternativer til dagens karakterordning.