Møteplan for landsmøtet


Torsdag 18.november

Kl. 09.00 – 10.15

Åpning og hilsninger til landsmøte

Forbundsleders tale

Kl. 10.15 – 10.45

Pause

Kl. 10.45 – 11.30

Konstituering av landsmøtet

Kl. 11.30 – 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 – 13.30

Landsmøteforhandlinger starter

Beretning

Regnskap

Kl. 13.30 – 14.00

Pause

Kl. 14.00 – 17.30

Landsmøteforhandlinger fortsetter

Innkomne forslag

Valg

Kl. 19.30

Samling før middag

 

Fredag 19.november

Kl. 08.30 – 08.45

Åpning av dag 2 v/forbundsleder og leder av programkomitéen

Behandling av nytt programdokument

Kl. 08.45 – 09.30

Tema 1 -Rammevilkår for utdanningssektoren

Innleder: Kommunalsjef Olaf M. Hella

Arbeid med utvalgte målsetninger i programdokumentet

Kl. 09.30 – 09.45

Pause

Kl. 09.45 – 10.30

Tema 2 – Vilkår for ledere

Innleder: Områdedirektør Arbeidsliv KS Tor Arne Gangsø

Arbeid med utvalgte målsetninger i programdokumentet

Kl. 10.30 – 10.45

Pause

Kl. 10.45 – 11.30

Tema 3 – Ledere og utøvelse av ledelse

Innleder: Professor Rudi Kirkhaug

Arbeid med utvalgte målsetninger i programdokumentet

Kl. 11.30 – 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 – 13.15

Tema 4 – Profesjonsfellesskapet

Innleder: Professor Jan Merok Paulsen

Arbeid med utvalgte målsetninger i programdokumentet

Kl. 15.00 – 15.15

Avslutning