Medlemsregister


Fylkesleder har tilgang til medlemsregisteret for sitt fylkeslag gjennom Winorg. Endringer må meldes sekretariatet. Det er ønskelig at styret tar en gjennomgang av medlemsregisteret et par ganger i året og melder endringer til sekretariatet. Hovedtillitsvalgte på fylkesnivå og lokallagsledere kan få tilgang til Winorg, ved henvendelse til sekretariatet.

Sørg for at medlemsarkivet er ajourført med riktig navn, arbeidssted, telefon og ikke minst riktig e-postadresse. Dette er et kontinuerlig arbeid. La en person i styret ha ansvar for dette arbeidet. Medlemmene kan selv endre sine kontaktopplysninger ved å logge inn på Mine sider.

Husk også å gi sekretariatet beskjed ved endringer i lokallagene, for eksempel hvis det opprettes nye lokallag eller at lokallaget får ny leder eller styremedlemmer.