Lederskolen - medlemsfordel Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Velkommen til Lederskolen i Skolelederforbundet


 

Lederskolen i Skolelederforbundet tilbyr kurs som gir deg faglig inspirasjon i lederrollen og høy kompetanse som tillitsvalgt. Kursholderne våre er godt skolerte innenfor sine områder.

Lengre ned på denne siden finner du vår kurskalender som viser hvilke kurs, både fysiske og webinarer, som vi arrangerer. I nedtrekksmenyen under finner du dessuten mer informasjon om de forskjellige kursene.

Logg inn for digitalt lederfaglig innhold

I tillegg til kursene i vår kurskalender tilbyr vi deg digitalt lederfaglig innhold. For å få tilgang til dette må du logge inn på intranett. Etter at du har logget inn, klikker du først på siden Medlemmer og deretter på siden Lederskolen i Skolelederforbundet for å finne innholdet. 

Har du glemt hvordan du logger inn på intranett? Her finner du informasjon om dette 

Tillitsvalgtkurs

Trinn 1: Grunnopplæring

Her kommer vi inn på hva vår egen organisasjon og YS står for, informasjonsarbeid, medlemsfordeler, retorikk, litt om avtaleverket og praktiske råd om å drive lokallag.

Trinn 2: Kurs for tillitsvalgte og lokale forhandlere

Del A. Kurs om tillitsvalgtrollen. Kurset tar for seg rollen som tillitsvalgt etter avtaleverket med teori og praktiske øvelser.

Del B. Forhandlingskurs. Her kommer vi inn på forhandlingsordningen ved lokale lønnsforhandlinger, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger.

Trinn 3: Videregående kurs

Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid og skolejuss. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver i et arbeidsliv som stadig får endrete rammebetingelse

Kommunikasjonskurs

Spørsmål om kommunikasjonskursene sendes til kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen. Påmelding skjer via fylkeslederen i fylket du jobber. Du kan også se forbundets kurskalender (nederst på denne siden) for kommende kurs.

Retorikk for skoleledere
Du får opplæring i en modell for utforming av fremlegg som skal gjøre det lettere å treffe målgruppene dine på en overbevisende måte. Kurset kombinerer teori og praktisk øving. 

Medietrening
Du får opplæring i hvordan du skal mestre intervjusituasjonen og håndtere vanskelige saker i media. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

Omdømmebygging
Du får opplæring i verktøy for å sette din egen skole på kartet for å gjøre den attraktiv for målgruppene du søker innpass hos. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

Konfliktkommunikasjon
Kurset gir opplæring i en modell for empatisk dialog som du kan bruke for å roe ned eller forebygge konflikter i personalet. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

Lederfaglige kurs

Behandling av elevsaker

Kunne du tenke deg mer kontroll på enkeltvedtak, taushetsplikt og meldeplikt? Meld deg på vårt nye kurs i håndtering av elevsaker.  Kursholder og kontaktperson er jurist Hilde Driscoll i Skolelederforbundet. Hun har tidligere blant annet jobbet i Udir.

Effektiv tidsdisponering

Kurset gir en innføring i en metode for å håndtere stor oppgaveflom og trange tidsfrister. Her får du øvd på å begynne i riktig ende, og på å sortere og prioritere oppgaver. Kursholder og kontaktperson er kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen.

 
Aktuelle tema

På bestilling fra fylkes- og lokallag holder forbundet kurs om aktuelle tema, som Opplæringslovens § 9A, tariffkonferanser, tillitsvalgtrollen, omorganisering og arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale. For spørsmål og påmelding kontakt administrativ leder Mette Sæthre.

Du kan også sjekke forbundets kurs- og konferansekalender (nederst på denne siden) for informasjon om kommende kurs.