Denne listen er forlag på ting som kan gjøres lokalt i skolelederforbundet før valget 11. september. Eller utover høsten etter valget.

Denne listen er forlag på ting som kan gjøres lokalt i skolelederforbundet før valget 11. september. Eller utover høsten etter valget.  Listen er ikke uttømmende.  Det er i kommunene vi har våre medlemmer og det er viktig at vi synes for politikerne i kommunen, enten det er å dele ut løpesedler eller delta i debatter eller skrive leserinnlegg.  Vi legger ved forslag til leserinnlegg, eller s kan dere bare klippe av pressemeldingen, eller fra notatene.

 • Lage løpesedler lokalt. Utkast kommer fra sentralt hold. Sekretariatet kan bistå med å lage lokale løpesedler.
 • Forslag til leserinnlegg på rapporten og på valgkamp 2023 er sendt til fylke og lokallagene. Men de må tilpasses og gjøres om til lokale leserinnlegg der en har lokale eksempler og gir lokale utfordringer. Dette stiles til for eksempel. ordfører, utdanningspolitikere eller partiene i fylkeskommunen/kommunen.
 • Lage presseoppslag. Dette må diskuteres lokalt – hvilke gode saker bør løftes. Så kan sekretariatets kommunikasjonsavdeling hjelpe til og vil kunne diskutere vinklinger og hjelpe med innsalg.
 • Delta som debattant i debatter om skole lokalt eller møte opp på debatter og stille spørsmål.
 • Arrangere debatter eller møter med politikere og beslutningstagere og skole- og barnehageledere.
 • Lage små filmer og/eller legge ut bilder på Facebook, Instagram eller Snap. Del gjerne på deres facebook det som blir lagt ut på Skolelederforbundets facebook.
 • Lage spørsmål som sendes lokalt ut til alle de politiske partiene. Deretter lage presseoppslag og/eller oppslag i sosiale medier med svarene. Husk at det må være enkle spørsmål.
 • Lese de politiske programmene og gjøre en vurdering om dette er godt nok. Det kan legges på Facebook. (Gå i lokalavisa og for eksempel si at ingen politiske partier har i sitt kommunevalgprogram at skoleledelsen skal styrkes. Dette er alarmerende!)
 • Dele ut løpesedler på arrangement og debatter. Her kan vi nå politikere og der kan vi også få en prat med dem.
 • Bruk forskningsrapporter som Skolelederforbundet har gjennomført. Den siste lanseres 16. august under Arendalsuka i år, om skolelederes arbeidsvilkår. Er vi styrt eller støttet.
 • Fra sentralt hold lager vi en «Valgkamp 2023» side på hjemmesiden med krav til valget.
 • Det kan også være lurt å sjekke ut om det er noen organisasjoner som har lik interesse. Foreslå et møte sammen eller et utspill sammen i avisen. For eksempel: Elevorganisasjonen, foreldreutvalget for barnehage og skole, Utdanningsforbundet, Bibliotekforeningen, idrettslag etc.
 • Etter valget bør lokallaget sende inn hovedpunkter til de partiene som får flertall for å få skolelederperspektivet inn i den lokale politiske plattformen. Det som står i denne plattformen, skal de gjennomføre på fire år. Om det ikke står der er det vanskeligere å sette det på dagsorden.