Lederskolen


Tillitsvalgtopplæring
Vi arrangerer regelmessige kurs for at tillitsvalgte, forhandlere og våre medlemmer skal bli best mulig skolert. Skolelederforbundet dekker alle utgifter til reise, opphold og kurs for våre medlemmer.

Trinn 1: Grunnopplæring
Kurset handler om tillitsvalgtrollen, hva vår organisasjon og YS står for. Vi gjennomgår avtaleverket, informasjonsarbeid, litt om forhandlinger og praktiske råd til tillitsvalgte.

Trinn 2a: Tillitsvalgtrollen
Kurset skal gi deltakerne god kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS. Deltakerne skal utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer i rollen som tillitsvalgt etter avtaleverket.

Trinn 2b: Forhandlinger
Kurset handler om forhandlingsordningen og forhandlingsteknikk. Det gjennomføres praktiske øvelser i å føre forhandlinger.

Trinn 3: Videregående kurs
Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid, tillitsvalgtrollen, spesielle spørsmål i forbindelse med avtaleverket og juridiske emner. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver.

For å delta på trinn 3, må du først ha gjennomgått trinn 1 og trinn 2a og 2b, og du må ha påtatt deg verv eller oppdrag for Skolelederforbundet.

Kursene annonseres på kurs- og konferansekalenderen. Trinn 1 og 2 arrangeres hvert år. Trinn 3 arrangeres ca annet hvert år.

Trinn 4: Temakurs
Vi arrangerer også kurs i forskjellige temaer, for eksempel konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, retorikk, behandling av elevsaker og oppdatering i avtaleverket. Noen temakurs lyses ut sentralt, noen kan bestilles til lokale arrangementer av lokal- og fylkeslag.

Konferanser
Skolelederforbundet sentralt samarbeider med fylkeslagene om en konferanse hvert år, der vi samtidig legger hovedstyremøtet og ledermøtet.

Lokale kurs og konferanser
Fylkes- og lokallag har også ansvar for å legge til rette for kompetanseheving hos våre medlemmer. Det gjøres ved å arrangere kurs, medlemsmøter og konferanser. Lokallag og fylkeslag kan stå som arrangør, og forbundet sentralt kan stille opp med bistand.

I samarbeid mellom fylkesstyret og sekretariatet blir det arrangert årlige tariff- og tillitsvalgtkonferanser i alle KS-fylkene om rollene som forhandler og som tillitsvalgt etter avtaleverket.