Lederskolen – Kurs og konferanser


Lederskolen i Skolelederforbundet tilbyr kurs som gir deg faglig inspirasjon i lederrollen og høy kompetanse som tillitsvalgt. Kursholderne våre er godt skolerte innenfor sine områder.

Du kan sjekke vår kurs- og konferansekalender for oppdatert informasjon om kommende kurs. Kurs vi ofte tilbyr er:

Tillitsvalgtkurs

Trinn 1: Grunnopplæring

Her kommer vi inn på hva vår egen organisasjon og YS står for, informasjonsarbeid, medlemsfordeler, retorikk, litt om avtaleverket og praktiske råd om å drive lokallag.

Trinn 2: Kurs for tillitsvalgte og lokale forhandlere

Del A. Kurs om tillitsvalgtrollen. Kurset tar for seg rollen som tillitsvalgt etter avtaleverket med teori og praktiske øvelser.

Del B. Forhandlingskurs. Her kommer vi inn på forhandlingsordningen ved lokale lønnsforhandlinger, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger.

Trinn 3: Videregående kurs

Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid og skolejuss. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver i et arbeidsliv som stadig får endrete rammebetingelse.

Spørsmål om tillitsvalgtkursene kan rettes til spesialrådgiver Roar Vea.

 

Kommunikasjonskurs

Retorikk for skoleledere

Du får opplæring i en modell for utforming av fremlegg som skal gjøre det lettere å treffe målgruppene dine på en overbevisende måte. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

Medietrening
Du får opplæring i hvordan du skal mestre intervjusituasjonen og håndtere vanskelige saker i media. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

Omdømmebygging
Du får opplæring i verktøy for å sette din egen skole på kartet for å gjøre den attraktiv for målgruppene du søker innpass hos. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

Konfliktkommunikasjon
Kurset gir opplæring i en modell for empatisk dialog som du kan bruke for å roe ned eller forebygge konflikter i personalet. Kurset kombinerer teori og praktisk øving.

 

Juridiske kurs

Behandling av elevsaker

Kunne du tenke deg mer kontroll på enkeltvedtak, taushetsplikt og meldeplikt? Meld deg på vårt kurs i håndtering av elevsaker.  Kursholder og kontaktperson er jurist Hilde Pettersen i Skolelederforbundet. Hun har tidligere blant annet jobbet i Udir.

Omstilling/nedbemanning

Kurset gir en innføring i reglene som gjelder ved omstilling og nedbemanning, med fokus på reglene i arbeidsmiljøloven og aktuelle bestemmelser i Hovedtariffavtalen i KS-området. Kurset er relevant både for tillitsvalgte og ledere. Kurset holdes av våre jurister, og kan gis på bestilling.

God saksbehandling etter forvaltningsloven 

Som leder i offentlig sektor er det viktig med god og korrekt saksbehandling. Dette kurset gir en innføring i forvaltningslovens saksbehandlingsregler og sentrale forvaltningsrettslige prinsipper. Kurset holdes av våre jurister og kan gis på bestilling.

Opplæringsloven

Kurset tar for seg sentrale bestemmelser i opplæringsloven og ser på foreslåtte endinger i loven etter opplæringslovutvalgets forslag. Kurset holdes av våre jurister, og kan gis på bestilling.

Saker etter kapittel 9 A

Kurset tar for seg bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9A, med et særlig fokus på hvordan man som skoleleder skal håndheve aktivitetsplikten. Kurset holdes av våre jurister, og kan gis på bestilling.

Varslingssaker

I dette kurset gjennomgås arbeidsmiljølovens regler om varsling. Det gis blant annet en innføring i lovens definisjon av varsel, hvilke forhold man kan varsle om, hvordan man varsler, samt reglene for behandling av varslingssaker. Du vil få nyttige tips og innspill til hvordan du som leder skal håndtere en varslingssak, men også hvordan du som ansatt kan varsle, eller hvilke rettigheter du har dersom du opplever å bli varslet på. Kurset holdes av våre jurister, og kan gis på bestilling.

 

Effektiv tidsdisponering

Kurset gir en innføring i en metode for å håndtere stor oppgaveflom og trange tidsfrister. Her får du øvd på å begynne i riktig ende, og på å sortere og prioritere oppgaver. Kursholder og kontaktperson er kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen.