Skoler og barnehager trenger gode ledere for å levere gode tjenester til barn og elever. Samtidig ser vi at det blir stadig vanskeligere å rekruttere og beholde de beste ledere innen sektoren.

Hvor mye vet du om viktigheten av ledelse i skole og barnehage? Ta vår quiz og bli med i trekningen av flotte fagbøker:

Quiz: Viktigste leder

Hva betyr godt lederskap for barn, elever, foresatte og ansatte i skoler og barnehager? Ta quizen og finn ut hvor mye du vet om betydningen av ledelse.

1 / 3

Hvilken betydning har ledelse i skolesektoren? (Flere riktige svar)

2 / 3

En god skole er avhengig av god skoleledelse. Derfor er det en viktig samfunnsoppgave å rekruttere og beholde gode skoleledere. Mange skoleeiere opplever imidlertid at dette er vanskelig. Hva tror du er grunnen til det? (Flere riktige svar)

3 / 3

Den viktigste rekrutteringskanalen til rektorstillinger er fra mellomledernivået, men mer enn halvparten av mellomlederne ønsker ikke å bli rektor. Hva tror du er grunnen til det? (Flere riktige svar)

Vennligst oppgi navn og epost dersom du ønsker å være med i trekningen av spennende faglitteratur!