Innsyn i protokollene etter lønnsforhandlingene


Tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger før forhandlingene er regulert i HTA 3.2.1 tredje ledd og i vedlegg 3 til HTA der det heter:

«I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3, 4 og 5 har tillitsvalgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.»

Etter at forhandlingene er ferdige kan dere kan be om innsyn i forhandlingsprotokollene etter offentleglova § 3.

Det er ikke innsynsrett i personnummer, kontonummer eller fagforeningstilhørighet. Siste er en særlig kategori personopplysning etter personopplysningsloven og GDPR.