Gratis time med coach


Gratis time med coach for nye medlemmer
Personlig oppfølging er viktig for å kunne utvikle seg som leder. Derfor tilbyr Skolelederforbundet en gratis første coaching-time for nye medlemmer. Øvrige medlemmer får gode rabatter. Vår samarbeidspartner er en av landets ledende karriere-coacher, Sissel Stoltenberg.

Hvis du ønsker å fortsette med coaching etter åpningstimen tilbyr vi dette til rabattert pris for medlemmer. Du som har vært medlem en stund kan også kjøpe coachingtimer/pakker til samme rabatt.

Prisliste:

1 time coaching/karriereveiledning: kr 1175,-

5 timer coaching som prosess: kr 5.287,50 (halv time gratis) Ønskes JTI   analysen som en av de 5 timer, kommer et tillegg  på kr 250,-

10 timer coaching som prosess: kr 10.000,- (en time gratis) Ønskes JTI analysen  som en av de 10 timer, kommer et tillegg på kr  250,-

1,5 t Typeanalyse m/rapport og hefte: kr 1900,- (innkjøpskost for analysen er inkl.)

 

For å benytte deg av tilbudet kontakter du Sissel Stoltenberg på 976 81 920
eller sende mail til sissel@sisselstoltenberg.no

Les Sissel Stoltenbergs beskrivelse av tilbudet her:

Gode idrettsutøvere kan ikke bli Olympiamestere uten sin personlige coach. De vet at coachen vil være der for å observere, støtte og finne måter for å forbedre deres prestasjon på. Coachen gir en kontinuerlig støttende og utfordrende partnerskap som får frem det beste i deg og får frem den beste utgaven av deg selv med livsglede og overskudd i hverdagen.  Vi alle ønsker det beste ut av livet – som enkeltmenneske, som leder, tillitsvalgt, medarbeider og i gruppe/team.

Coaching er kort forklart en likeverdig samhandling mellom coach og kunde som gir perspektiver og motivasjon til fornyelse og vekst, og til å nå mål og oppnå resultater. Jeg tilbyr også karriereveiledning og typeanalysen JTI, en kartlegging av dine styrker og egenskaper iht jobb/privat.

Trygghet mellom coach og kunde er viktig. Jeg gir deg full konfidensialitet og følger de etiske retningslinjer fra CTI der hun er sertifisert. I lengre prosesser skrives også en personlig avtale.

Fordeler i hensyn til jobb
  • Få en god balanse mellom ulike roller, eks. tillitsvalgt/leder/ansatt
  • Nå dine mål lettere på mindre tid – øk din produktivitet
  • Gjør det beste ut av din jobb, karriere eller ledelse
  • Oppnå mer effektivitet og gjør enda bedre prestasjoner
  • Oppnå et godt teamarbeid/samspill og gode relasjoner
  • Møt konflikter og vanskelige samtaler konstruktivt
  • Kommuniser bedre
  • Styr tiden og avslør energi-tapperne
  • Ha et liv, ikke bare et arbeidsliv

Jeg er opptatt av enkeltmennesket, bedriftskultur og måloppnåelse når jeg arbeider med de ulike tema, og jeg har mange års erfaring med både med ledere/tillitsvalgte/team/ansatte. I vår samtale (eller prosess) er det du som velger tema/agenda. Våre samtaler kan gjennomføres fortrinnsvis på Zoom, Skype, telefon – eventuelt fysisk der det er mulig.

Sissel Stoltenberg er sertifisert coach fra The Coaches Tranining Institute, California/London og relasjonscoach fra Organisational and Relationship System Coaching, London/Oslo. Bedriftsøkonomi og Kommunikasjonsrådgivning/BI i bunnen og er sertifisert i analyseverktøyet JTI (MBTI typepsykologi for enkeltpersoner og team) samt Big Five og NEO PI-R (verktøy for personlighetsutvikling og rekruttering) I tillegg er hun kunstfagutdannet  fra Nydalen Kunstfagskole og bruker gjerne billeduttrykk i kursene sine. Hun har bakgrunn som HR-Manager og driver sitt eget firmawww.sisselstoltenberg.no