Derfor er jeg medlem


Skolelederforbundet er det eneste forbundet i Norge som spesialiserer seg på ledere innen oppvekst og utdanning. Det betyr at du som jobber i sektoren – enten det er i skole, barnehage, SFO, kulturskole eller voksenopplæring – blir møtt av faglig sterke eksperter med spisskompetanse og erfaring fra feltet.

I perioden 8. – 23. juni tilbyr vi dobbel vervepremie (800 kr) for hvert nye medlem som verves. Periodens beste verver vinner dessuten et reisegavekort på 3000 kr.

 

Husk at det nye medlemmet må oppgi deg som verver i innmeldingsskjemaet.

Noen gode grunner til å være medlem i Skolelederforbundet:

Forhandler lønn og arbeidsvilkår for deg: I motsetning til andre fagforeninger, forhandler vi kun på vegne av ledere. Det betyr at når det kommer til både lønn og arbeidsvilkår er vi på din side. Våre flinke tillitsvalgte jobber for at du skal få en lønn i samsvar med ansvaret og en arbeidshverdag som er til å leve med.

Bistand når du trenger det: Ledere møter andre utfordringer i arbeidslivet enn dem de er satt til å lede. Derfor er det betryggende å ha en fagforening i ryggen som spesialiserer seg på lederes behov – enten det er konflikter på arbeidsplassen, juridisk rådgivning eller andre utfordringer.

Nettverk, erfaringsutveksling og faglig utvikling: Mange opplever at de ikke har tid og mulighet til faglig utvikling. Skolelederforbundet tilbyr kurs og webinarer som er relevante for din hverdag. Våre samlinger gir dessuten anledning til å møtes, bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre ledere innen oppvekst og utdanning.