Hva er hensikten med en protokolltilførsel?

Etter fullførte forhandlinger er vi ofte ikke fornøyd med resultatet, og/eller vi er ikke enige i måten forhandlingene ble gjennomført på. Vi er allikevel ikke så misfornøyde at vi vil gå til brudd. I slike tilfeller er det viktig påpeke avslutning av forhandlingene og før vi forlater disse at vi vil komme med en protokolltilførsel. Hvis årsaken til vår protokolltilførsel oppstår også neste år kan dette være årsak til brudd. Det vil også være viktig å få med henvisninger til tidligere års protokolltilførsler i skriftlig innspill til det lønnspolitiske drøftingsmøtet. Alt dette sammen vil berede grunnen for brudd og øke sjansene våre for å få medhold ved en nemndsavgjørelse.

·       Varsle til arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon at dere vil komme med en protokolltilførsel

·       Få arbeidsgiver til å opplyse om tids fristen for å komme med protokolltilførselen

·       Vi må ha minnelig tid til å forfatte protokolltilførselen se forslag til tekst