Hva er hensikten med lønnspolitisk drøftingsmøte, og hva er det viktig vi presenterer arbeidsgiver i møtet?

Selv om dette er ett kortvarig møte kan vi ikke understreke viktigheten av at vi i møtet kommer med våre innspill. Ved ett eventuelt brudd og nemds behandling vil nemden ta utgangspunkt i grunnlaget for forhandlingene, og det er de innspill vi kommer med i det lønnspolitiske drøftingsmøtet også kalt 3.2.1 møte.

  • Oversend innspill skriftlig til arbeidsgiver i forkant av møtet. Se eget forslag.
  • De siste års erfaringer forteller oss at mange arbeidsgivere ønsker rundbordskonferanser og eventuelt «flate» tillegg.
  • Årsaken til dette er arbeidsgivers ønske om å rasjonalisere og begrense tidsbruken.
  • For oss er det da viktig å presisere at, vi ønsker/skal ha forbundsvise og lokale individuelle forhandlinger.
  • Hva er det vi ønsker å prioritere i årets forhandlinger?
  • Hvem ønsker vi å prioritere (grupper/navn) lønnsutjevning/harmonisering?
  • Henvise til tidligere forhandlinger og protokolltilførsel de senere årene.
  • Etterspørre tallmateriale/lønnsstatistikk.
  • Presisere at vi ønsker forbundsvise individuelle forhandlinger.