Å lede i spenningen mellom kontroll og tillit

Skolelederforbundet arrangerer 8. og 9. mai 2019 en nasjonal lederkonferanse. 

Scandic Oslo Airport Hotell
 
Konferansen, #viktigsteleder2019, skal bidra til sterk ledelse av profesjonsutvikling i barnehager og skoler. Vi vil styrke sektorenes evne til å bygge godt ledede organisasjoner, som kan løse samfunnsoppdragene gjennom sterke profesjonelle fellesskap, helt fra skole- og barnehageeier og frem til hver enkelt lærer. Konferansen vil være et viktig bidrag til dette arbeidet og vil bli arrangert annethvert år.
  
 

Forelesere

 • Kunnskapsminister Jan Tore Sanner åpner konferansen.
 • Professor Dennis Shirley: New Leadership strategies
 • Dr. Oecon Tore Hillestad: Kultur som innfallsvinkel til organisasjonsutvikling
 • Professor emeritus Victor Normann: Å forme skole og barnehage i den tiden vi lever i

 

Parallelle sesjoner - skole:

 • Dosent Knut Roald: Skoleutvikling i den norske konteksten.
 • Dr. Oecon Jan Merok Paulsen: Ledelse i skolens verdikjede: Samhandling som setter spor.

 

Parallelle sesjoner - barnehage:

 • Professor Eirik Irgens: Barnehageutvikling i den norske konteksten.
 • Førstelektor Ann Kristin Larsen: Styreres handlingsrom for pedagogisk ledelse
 • Førstelektor Mette Vaagan Slåtten: Styrerblikk på foreldreundersøkelser
 • Professor Kjetil Bjørhaug: Utvikling av barnehagelærarane som profesjon

 

 

Her finner du informasjonsbrosjyre om konferansen og foreleserne.  


Onsdag 8. mai Torsdag 9. mai
kl 08:00-09:00 Registrering kl 08:30-15:30 Konferanse

kl 09:00-16:30 Konferanse

kl 19:30 - Festmiddag

 

PRISER

Før 01.03.19 (etter 02.03.19)
•Medlemmer av Skolelederforbundet 4.100,-/ (4.600,-)
•Ikke medlemmer 4.900,- / (5.400,-)
•Festmiddag 900,-
•Overnatting i enkeltrom 1090,-

 
Påmeldingsfrist 1. mars 2019
 

Skolelederforbundet arrangerer 8. og 9. mai 2019 en nasjonal lederkonferanse. 

Scandic Oslo Airport Hotell
 
Konferansen, #viktigsteleder2019, skal bidra til sterk ledelse av profesjonsutvikling i barnehager og skoler. Vi vil styrke sektorenes evne til å bygge godt ledede organisasjoner, som kan løse samfunnsoppdragene gjennom sterke profesjonelle fellesskap, helt fra skole- og barnehageeier og frem til hver enkelt lærer. Konferansen vil være et viktig bidrag til dette arbeidet og vil bli arrangert annethvert år.
  
 

Forelesere

 • Kunnskapsminister Jan Tore Sanner åpner konferansen.
 • Professor Dennis Shirley: New Leadership strategies
 • Dr. Oecon Tore Hillestad: Kultur som innfallsvinkel til organisasjonsutvikling
 • Professor emeritus Victor Normann: Å forme skole og barnehage i den tiden vi lever i

 

Parallelle sesjoner - skole:

 • Dosent Knut Roald: Skoleutvikling i den norske konteksten.
 • Dr. Oecon Jan Merok Paulsen: Ledelse i skolens verdikjede: Samhandling som setter spor.

 

Parallelle sesjoner - barnehage:

 • Professor Eirik Irgens: Barnehageutvikling i den norske konteksten.
 • Førstelektor Ann Kristin Larsen: Styreres handlingsrom for pedagogisk ledelse
 • Førstelektor Mette Vaagan Slåtten: Styrerblikk på foreldreundersøkelser
 • Professor Kjetil Bjørhaug: Utvikling av barnehagelærarane som profesjon

 

 

Her finner du informasjonsbrosjyre om konferansen og foreleserne.  


Onsdag 8. mai Torsdag 9. mai
kl 08:00-09:00 Registrering kl 08:30-15:30 Konferanse

kl 09:00-16:30 Konferanse

kl 19:30 - Festmiddag

 

PRISER

Før 01.03.19 (etter 02.03.19)
•Medlemmer av Skolelederforbundet 4.100,-/ (4.600,-)
•Ikke medlemmer 4.900,- / (5.400,-)
•Festmiddag 900,-
•Overnatting i enkeltrom 1090,-

 
Påmeldingsfrist 1. mars 2019
 

 

Er du interessert i å vite mer om Skolelederforbundet? Har du spørsmål om hva et medlemskap innebærer?
Gi oss navn, tlfnr. og e-post, så kontakter vi deg!