«Ledere skaper lærelyst» på Viktigste Leder 2023

Tonje Brenna åpnet konferansen (Video: Morten Sælensminde)

26.-27. april ble Viktigste Leder-konferansen avholdt på Gardermoen. Tema for årets konferanse var «Ledere skaper lærelyst».

Det var lagt opp et variert program med mye faglig påfyll og motiverende foredrag. Dessuten var det mange medlemmer som satte stor pris på å treffe kollegaer fra hele landet, diskutere aktuelle problemstillinger og bygge nettverk.

Blant gjestene var Pasi Sahlberg fra University of Melbourne, Louise Bringselius fra Lunds universitet og Handelshögskolan i Stockholm, Sølvi Mausethagen fra OsloMet og Jan Ketil Arnulf fra Handelshøyskolen BI.

 

Relaterte artikler

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Aktuelt

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Aktuelt

Opplæringsloven medfører utfordringer for ledere innen oppvekst og utdanning

Torsdag 1. juni vedtas den nye opplæringsloven i Stortinget. Forskriften som skal følge loven vil det arbeides med fremover mot nyttår. Begge skal ha sin iverksettelsesdato fra 1.8 2024.

Aktuelt