Verv en venn eller kollega


Vervekampanje høst 2023

Kjenner du noen som burde vært medlem? Frem til 24. september får du dobbel vervepremie (800 kr) for hvert nye medlem du verver. Periodens beste verver vinner dessuten et reisegavekort på 3000 kroner.

Sammen får vi til mer – som fagforening og som profesjon.

For at vi skal vokse som fellesskap trenger vi gode ambassadører som deg. Nå kan du delta i høstens store vervekampanje og få et gavekort på 800 kroner for hvert nye medlem du verver. Periodens beste verver får dessuten et reisegavekort på 3000 kroner.

Pass på at den du verver oppgir ditt navn i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet, så registreres du som verver for vedkommende.

Kampanjen varer fra 9. til 24. september 2023.

Fem gode grunner til å melde seg inn:

  • Forhandler lønn og arbeidsvilkår for deg, uansett hvor i karrieren du befinner deg
  • Gode bankavtaler og forsikringer gjennom YS Fordel
  • Organiserer kun ledere innen oppvekst og utdanning
  • Jobber politisk for bedre vilkår for ledere
  • Tilbyr kurs og konferanser skreddersydd for ledere