Delta i vår nye vervekampanje

Kjenner du noen som burde vært organisert i landets eneste fagforening for ledere i opplærings- og oppvekstsektoren? Frem til 19. mars får du 1000 kroner hver gang du verver et nytt medlem

Sammen står vi sterkere, både som fagforening og som profesjon.  Derfor organiserer Skolelederforbundet ledere av alle slag i opplærings- og oppvekstsektoren.

Vervekampanjen varer fra og med lørdag den 4. mars til og med søndag den 2. april. Den som verver flest nye medlemmer vinner en iPad, i tillegg til vervepremien på 1000 kroner for hvert nye medlem du verver.

Husk at den du verver må oppgi ditt navn i  innmeldingsskjemaet. Her finner du lenken til innmeldingsskjemaet.

 

Relaterte artikler

Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt