TV-aksjonen 2021: Vil du engasjere elevene?
Foto: Erik Thallaug

TV-aksjonen 2021: Vil du engasjere elevene?

TV-aksjonen NRK 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Plan har utarbeidet både et undervisningsopplegg og annet materiell til bruk i skolene.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap!  Midlene som samles inn i TV-aksjonen går til kampen mot barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid.

Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

I forbindelse med TV-aksjonen, som går av stabelen den 24. oktober, er det blant annet laget brosjyre og faktaplakat til bruk på skoler. Det og annet materiell finner du her.

På Plan sine hjemmesider finner du også et webinar  som handler om hvordan man kan engasjere elevene i årets TV-aksjon. Og selve undervisningsopplegget finner du her.

Relaterte artikler

Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt