Søk stipend

Skolelederforbundets stipendordning har som formål å gi støtte til kompetanseutviklingstiltak for yrkesaktive medlemmer. Støtten kan gis til faglige utviklingsprosjekter og etter- og videreutdanning innen faget ledelse.

Medlemmer kan kun søke om individuelle stipend, men koordinert opplæring for ledergrupper på tvers av skoler eller kommuner vil bli prioritert.

Du kan søke om stipend ved å logge deg inn på våre medlemssider.

Relaterte artikler

Skolelederforbundet lanserer ny rapport på Arendalsuka

Hvilket behov har skoleansatte for lederskap, hva ønsker de at skoleledere skal bruke tida si på og hvordan mener de at lederskapet bør utøves? Dette får du svar på i Skolelederforbundets nye forskningsrapport som presenteres på Arendalsuka den 17. august.

Aktuelt

Hvordan kan vi bruke erfaringene fra korona til noe konstruktivt?

Bjørn Matsson begynte som rektor ved Gjøvik videregående skole i februar 2020. Lite visste han om hvilke utfordringer skolen snart skulle stå overfor.

Aktuelt

Ledernes arbeidsvilkår er viktigere enn noen gang

– Skoleåret er nå avsluttet for elever og lærere. De fleste av dere ledere har nå et par uker på å avslutte året og gjøre organisasjonen klar for et nytt år.

Aktuelt