fbpx

Søk stipend

Skolelederforbundets stipendordning har som formål å gi støtte til kompetanseutviklingstiltak for yrkesaktive medlemmer. Støtten kan gis til faglige utviklingsprosjekter og etter- og videreutdanning innen faget ledelse. Medlemmer kan søke om individuelle stipend og kollektive stipend for grupper.

 

Individuelle stipend:

Stipend kan gis til yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Maksimumsbeløpet for individuelle stipend er kr 6.000,-. Du kan søke om stipend ved å logge deg inn på våre medlemssider. Når du er innlogget finner du skjemaet her. 

Kollektive stipend:

Kollektive stipend kan gis til en gruppe på minimum 3 ledere som kan søke om tilskudd inntil kr. 30.000,- for felles opplæring, deltakelse i et utviklingsprosjekt el.l. Kollektiv opplæring for ledergrupper på tvers av skoler eller kommuner vil bli prioritert. Du kan søke om stipend ved å logge deg inn på våre medlemssider. Når du er innlogget finner du skjemaet her. 

Relaterte artikler

Skole-Norge ber om samarbeidsmøte med regjeringen

Sammen med Skolelederforbundet, har KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, og Norsk Lektorlag i dag sendt et brev til regjeringen der vi inviterer til et samarbeid som kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

Aktuelt

Vi trenger et lederløft!

Tirsdag den 11. november møter vi kunnskapsminister Tonje Brenna for å presentere våre viktigste politiske saker. Ledere i skoler og barnehager må få bedre arbeidsvilkår og en lønn som gjenspeiler ansvar, kompleksitet og kompetanse.

Aktuelt

– Ta boosterdosen

Forbundsleder Stig Johannesen går nå ut sammen med departementet og lærerorganisasjonene og oppfordrer alle ansatte i skole og barnehage til å ta boosterdose.

Aktuelt