Søk stipend - Skolelederforbundet

Søk stipend

Skolelederforbundets stipendordning har som formål å gi støtte til kompetanseutviklingstiltak for yrkesaktive medlemmer. Støtten kan gis til faglige utviklingsprosjekter og etter- og videreutdanning innen faget ledelse. Medlemmer kan søke om individuelle stipend og kollektive stipend for grupper.

 

Individuelle stipend:

Stipend kan gis til yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Maksimumsbeløpet for individuelle stipend er kr 6.000,-. Du kan søke om stipend ved å logge deg inn på våre medlemssider. Når du er innlogget finner du skjemaet her. 

Kollektive stipend:

Kollektive stipend kan gis til en gruppe på minimum 3 ledere som kan søke om tilskudd inntil kr. 30.000,- for felles opplæring, deltakelse i et utviklingsprosjekt el.l. Kollektiv opplæring for ledergrupper på tvers av skoler eller kommuner vil bli prioritert. Du kan søke om stipend ved å logge deg inn på våre medlemssider. Når du er innlogget finner du skjemaet her. 

Relaterte artikler

Mellomlederundersøkelsen 2021

Her kan du laste ned rapporten “Mellomledernes jobbtilfredshet, myndiggjøring og praksislæring i ledelse”.

Aktuelt | Skolelederen

Slik logger du inn på Mine sider og intranettet

Velkommen til Skolelederforbundets nye nettsider. Som medlem kan du logge deg inn på våre intranettsider og på Mine sider. Her kan du lese hvordan du gjør det.

Aktuelt
Guttas Campus

Gutter på randen av klasserommet

Langt færre gutter enn jenter fullfører videregående – det vil Guttas Campus gjøre noe med.

Aktuelt