Podkast: Påske, tillit og abstraksjonstyranni

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen en tillitsreform, men hva betyr nå egentlig det? Er ordet tillit i ferd med å tømmes for innhold? Og trenger vi virkelig en tillitsreform?


Sammen med Paul Otto Brunstad prøver vi å komme til bunns i hva tillit egentlig er og hvilken plass en tillitsreform har i vår tillitsfulle samfunnsmodell. Vi gjør også et forsøk på å trekke en parallell mellom konkretiseringen av tillitsreformen og selve påskemysteriet.

Relaterte artikler

Økonomi, læremidler og leseglede

PIRLS-undersøkelsen viser at norske elever leser dårligere og har mindre leseglede enn tidligere. Selv om vi ikke er klassens verste, er det alarmerende tall.

Aktuelt

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Aktuelt

Opplæringsloven medfører utfordringer for ledere innen oppvekst og utdanning

Torsdag 1. juni vedtas den nye opplæringsloven i Stortinget. Forskriften som skal følge loven vil det arbeides med fremover mot nyttår. Begge skal ha sin iverksettelsesdato fra 1.8 2024.

Aktuelt