Organisasjonsutvikling i Skolelederforbundet

Alle organisasjoner har et behov for å gå gjennom egen organisering, og vurdere om man er skrudd sammen på den beste måten. Skolelederforbundet starter opp en slik prosess nå.

Organisasjonsutvalget skal:

  1. Utrede styrker og svakheter med dagens organisering
  2. Fremme forslag til hva som skal være oppgavene for de ulike leddene i organisasjonen
  3. Utrede mulige løsninger for en bedre arbeidsdeling mellom politisk nivå, tillitsvalgte og sekretariatet
  4. Derav utrede hvordan Skolelederforbundet bør organiseres for fremtiden
  5. Skissere en robust og gjennomførbar prosess for gjennomføring av eventuelle organisasjonsendringer
  6. Vurdere behov for eventuelle vedtektsendringer

I løpet av våren vil det gjennomføres innspillsseminarer for å få tilbakemeldinger på hva status er i forbundet, hva som er bra og hva som kan bli bedre.

Innspillsseminarene gjennomføres slik:

14.03.23 Innspillsseminar Oslo (Lakkegata 23), for Oslo, Viken og Innlandet
15.03.23 Innspillsseminar Bergen, for Rogaland og Vestland
16.03.23 Innspillsseminar Trondheim, for Trøndelag og Møre og Romsdal
28.03.23 Innspillsseminar Kristiansand, for Agder og Vestfold og Telemark
29.03.23 Innspillsseminar Tromsø, for Nordland og Troms og Finnmark

Relaterte artikler

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

Podkast: Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodø videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Aktuelt

– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Skolens samfunnsoppdrag er stadig voksende, men ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventninger.

Aktuelt