Vår skolepolitikk -Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Hva jobber Skolelederforbundet for?

Skolelederforbundet kjemper ledernes sak. Vi er opptatt av ledernes lønns- og arbeidsvilkår, men også av skolepolitikken generelt.

Sterk og kompetent ledelse er avgjørende viktig for oppvekst- og opplæringssektoren. Det er lederen som staker ut den pedagogiske kursen for skolen, følger opp de ansatte og har ansvar for skolens resultater, skolemiljø og økonomi.
Kjernen i Skolelederforbundets politikk er at ledere skal ha:

  • Lønns- og arbeidsbetingelser som gjenspeiler ansvaret
  • Handlingsrom for å drive ledelse
  • Støtte fra skoleeier
  • Avlastning i form av støtte fra andre yrkesgrupper.

To hovedområder

Vår politikk spenner vidt, og er delt i to hovedområder. Det første området omhandler lederens lønns- og arbeidsvilkår, mens det andre området tar for seg utdanningspolitikk totalt sett. Politikken er nedfelt i vårt programdokument som fornyes hvert tredje år etter landsmøteperiodene.

Mer informasjon

For mer detaljer omkring politikken vår, last ned og se hele programdokumentet.
For mer informasjon om vår konkrete lønnspolitikk, se Lønnspolitisk dokument.

Du kan også kikke nærmere Skolelederforbundets kjennetegn, tjenester og politikk gjennom denne fremstillingen av vårt organisasjonstre. 

Vårt fundament

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Vi har overkant av 3950 medlemmer per september 2019. Våre kjerneverdier er «fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig»

For mer informasjon om vårt formål og fundament, se våre vedtekter.

Her finner du vedtekter for fylkeslag og lokallag.

For en samlet oversikt over vårt fundament, tjenester og politikk kan du også se Skolelederforbundets organisasjonstre. (Denne fungerer best i desktop-versjon)