Personvernerklæring
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skolelederforbundets personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig
Administrasjonsleder i Skolelederforbundet, Mette Sæthre, er behandlingsansvarlig.

2. Personvernombud

Forhandlingsleder i Skolelederforbundet, Hilde Pettersen, er forbundets personvernombud.

3. Formålet for behandling av personopplysninger
Skolelederforbundet trenger innhentede personopplysninger for å administrere ditt medlemskap i forbundet.

4. Rettslig grunnlag
Personopplysninger gis til Skolelederforbundet med medlemmets samtykke. Se ellers personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6, bokstavene a) b), c) eller f).

5. Hvilke personopplysninger trenger vi for å administrere ditt medlemskap i Skolelederforbundet?
For- og etternavn
Adresse
Postnummer
Sted
E-post arbeidssted
E-post privat (E-post adresser brukes i kommunikasjon med medlemmet.)
Telefon privat
Mobil
Fødselsnummer (fødselsdato og personnummer)
Dato for innmelding og oppstart av medlemskap
Stilling
Arbeidssted
Arbeidsgiver
Annet:
Dersom det oppstår konfliktsak i forbindelse med ditt arbeidsforhold, vil Skolelederforbundet innhente og oppbevare personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger, som trengs i forbindelse med behandling og oppfølging av saken. Dette skjer med ditt samtykke.
Lønnsopplysninger. Trengs i forbindelse med lønnsforhandlinger og lønnsstatistikk. Innhentes med ditt samtykke.
Bilder. Tas med ditt samtykke. Oppbevares i et bildearkiv til senere bruk.

6. Hvem innhenter vi opplysninger fra?
Vi innhenter opplysninger fra medlemmet selv. Lønnsopplysninger kan vi innhente fra arbeidsgiver.

7. Konsekvenser av at opplysninger ikke gis
Dersom vi ikke mottar opplysninger som er listet opp i pkt. 5 kan vi ikke administrere ditt medlemskap eller ivareta dine interesser i lønnsforhandlinger eller i en konfliktsak.

8. Utlevering av personopplysninger, herunder til tredjepart
Skolelederforbundet sender bekreftelse på ditt medlemskap til fylkeslaget og lokallaget du tilhører.
Lønnsopplysninger vil bli brukt i lønnsforhandlinger.
Personopplysninger utleveres kun til tredjepart der det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
For å ivareta dine medlemsfordeler, er det nødvendig for Skolelederforbundet å gi opplysninger om din fagforeningstilhørighet til Gjensidige forsikringsselskap. Informasjonen som overføres inkluderer medlemsnummer, innmeldingsdato, fødselsnummer, fornavn, etternavn, bostedsadresse, mobilnummer samt eventuelt epostadresse ved avgitt samtykke.

Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte.

Bankkontonummer vi aldri utleveres til tredjepart.  
Profilering
Profilering i forbundets kanaler skjer kun med samtykke fra medlemmet.

9. Hvordan sikres og oppbevares personopplysningene
Personopplysningene oppbevares i Skolelederforbundets medlemssystem Winorg, Superoffice og arkivsystemet Invo. Bilder oppbevares i et eget bildearkiv.

10. Sikkerhetsrutiner
Skolelederforbundet har egne rutiner for behandling av innhentede personopplysninger.

11. Oppbevaringstid
Opplysningene oppbevares så lenge du er medlem hos oss. Ved utmelding vil vi oppbevare opplysninger om medlemstid i forbundet. Dersom vi har bistått i konfliktsak vil vi oppbevare opplysninger om dette i 10 år.

12. Rett til innsyn, retting og sletting
Hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg fremgår av pkt. 5 i denne erklæringen. Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi oppbevarer. Dersom vi har registrert ukorrekte opplysninger, vil vi rette disse når vi blir klar over det. Opplysninger slettes når du ikke lenger er medlem, men se pkt. 11 om oppbevaringstid.

13. Dataportabilitet
Du har rett til å kreve dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler.

14. Rett til å klage
Du har rett til å klage på behandling av personopplysninger. Ved spørsmål, krav om retting, sletting, klage eller dataportabilitet:
Kontakt behandlingsansvarlig: mette.saethre@skolelederforbundet.no eller
personvernombud hilde.pettersen@skolelederforbundet.no.