Organisasjonskart Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Organisasjonskart

Skolelederforbundet er en demokratisk oppbygd organisasjon.

Forbundets øverste organ er landsmøtet som velger et sentralstyre hvert tredje år. Sentralstyret står sammen med administrativt ledd for den daglige driften. Sentralstyret rådfører seg med ledermøtet i viktige spørsmål underveis i landsmøteperioden.