Lokallag Viken
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Drammen lokallag

Leder: Cathrine Wessmann

Nestleder Lars Christian Gjøsæther

Styremedlem Inger Gjønnes  og  Anne Sofie Portaas.


Øvre Eiker lokallag

Styremedlemmer

Kari Skjenald 

Hilde Brandsdal 

Anne Synnøve Strand  

Hege Buxrud

 

Nedre Eiker

Leder: Thore Ryghseter

  

Kongsberg

Leder: Monica Reitan, Jondalen skole

Styremedlem: Anne Eline Omholdt, KVS

Sekretær: Kjersti Kristoffersen Dirdal, Madsebakken skole

 

Lier

Leder: Marianne Thorrud
Styertmedlemmer: Anette Fossnes og Roger Langøren

Ringerike og Hole lokallag

Leder: Knut Arve Skaalvik , tlf  32 17 13 00

Styremedlem: Olga Holter

Styremedlem: Tone Sandvik 

 

Bærum lokallagLeder: Hans Christian Ruud, Bekkestua barneskole

Styremedlemmer:

- Maryann Kjøbli, avdelingsleder ved Snarøya skole
- Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabekk skole
- Gro Sværen Skansen, rektor ved Voksenopplæringssenteret
- Ronny Hoset, rektor ved Østerås skole
- Mads Lande Olsen, avdelingsleder ved Jar skole


Oppegård lokallag

Leder:Anne Britt Kalleberg, rektor Flåtestad skole
Sekretær: Brit Nora Følgesvold, SFO-leder Vassbonn skole
Styremedlem: Bjørn Paulsbo, spesialrådgiver Regnskap
Styremedlem: Anita Godager, fung. inspektør Østli skole

Styremedlem: Wenche Vabro, fung. rektor Østli skole

Øvre Romerike lokallag


Lokallaget omfatter kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Nes
Leder Nina Helene Solem
Nestleder Svein Grøndahl
Sekretær Lise Nyeggen Hjemberg
Varamedlem Steinar Morten


Asker lokallag


Leder: Birgitte Vedeler

Kasserer: Thomas Bodholt

Styremedlem: Tina Bjørnstad Engum og Torunn Skard Almaas

Nesodden lokallag

Leder: Ann Kristin Haug


Nestleder: Barbro Helgesen

Kasserer: Ole Bernt Myhrvold

Forhandlingsutvalg: Ann Kristin Haug og Barbro Helgesen

 

Indre Østfold(Lokallaget dekker kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Skiptvet, Rakkestad og Marker.)

Leder: Ingvild Østevik, Avdelingsleder, Mortenstua skole, Indre Østfold kommune

Nestleder: Terje Fredriksen, Rektor, Korsgård skole

Styremedlem: Bjørn Furulund, Assisterende rektor, Marker skole

Styremedlem: Romy Rohmann, Fagleder, Knapstad barne- og ungdomsskole

Styremedlem: Tiina Sørensen, Rektor, Havnås skole

 

Lokallag Halden-Aremark

Leder: Anita Gundrosen, Rektor, Gimle skole

Nestleder: Marit Heggland, Rektor, Halden kommunale kompetansesenter (VO)

Styremedlem: Pål Andre Magnusson, Rektor, Risum ungdomsskole

Styremedlem: Arne Sandnes Larsen, Rektor, Kongeveien skole

Styremedlem: Siv Grete Stamnes, Rektor, Os Skole

Styremedlem: Aud Pettersen-Solberg, Pensjonist, tidligere rektor ved Tistedal skole