Lokallag Viken
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Lokallag:

Drammen lokallag

Leder: Cathrine Wessmann, Konnerud skole

Nestleder: Lars Christian Gjøsæther

Styremedlem: Inger Gjønnes 

Styremedlem: Anne Sofie Portaas.

 

Øvre Eiker lokallag

Leder: Kari Skjenald 

Styremedlem: Hilde Brandsdal 

Styremedlem: Anne Synnøve Strand  

Styremedlem: Hege Buxrud   

 

Kongsberg lokallag

Leder: Monica Reitan, Jondalen skole

Styremedlem: Anne Eline Omholdt, KVS

Sekretær: Kjersti Kristoffersen Dirdal, Madsebakken skole   

 

Lier lokallag

Leder: Marianne Thorrud

Styremedlem: Roger Langøren

Styremedlem: Lisbeth Grøvdal

 

Ringerike og Hole lokallag

Leder: Knut Arve Skaalvik , tlf 32 17 13 00

Styremedlem: Olga Holter

Styremedlem: Tone Sandvik 

 

Bærum lokallag

Leder: Kathrine Selvikvåg Malme, rektor ved Jar skole

Nestleder: Ronny Hoset, rektor ved Østerås skole

Styremedlemmer:

- Pernille Grepp Knutsen, rektor ved Haslum skole

- Marte Strøm Gundersen, rektor ved Høvik Verk skole

- Maryann Kristiansen, avdelingsleder Høvik Verk skole

- Morten Rondan, rektor ved Bekkestua skole

- Kristin Fredriksen, rektor ved Sandviksbukta skole

 

Nordre Follo lokallag

Leder: Anita Holm Frantzen, rektor ved Greverud skole

Styremedlem: Grete Skaug, rektor Hellerasten skole

Styremedlem: Kari Østerberg Skarderud, SFO-leder Sofiemyr skole

 

Øvre Romerike lokallag

Lokallaget omfatter kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Nes

Leder: Steinar Morten

Nestleder: Svein Grøndahl

Sekretær: Lise Nyeggen Hjemberg

 

Asker lokallag

Leder: Birgitte Vedeler

Kasserer: Thomas Bodholt

Styremedlem: Tina Bjørnstad Engum

Styremedlem: Torunn Skard Almaas

 

Nesodden og Frogn lokallag

Leder: Ann Kristin Haug

Nestleder: Barbro Helgesen

Kasserer: Ole Bernt Myhrvold

Forhandlingsutvalg: Ann Kristin Haug og Barbro Helgesen

 

Indre Østfold lokallag

Lokallaget dekker kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Skiptvet, Rakkestad og Marker.

Leder: Ingvild Østevik, Avdelingsleder, Mortenstua skole, Indre Østfold kommune

Nestleder: Terje Fredriksen, Rektor, Korsgård skole

Styremedlem: Bjørn Furulund, Assisterende rektor, Marker skole

Styremedlem: Romy Rohmann, Fagleder, Knapstad barne- og ungdomsskole

Styremedlem: Tiina Sørensen, Rektor, Havnås skole

 

Vestby lokallag

Leder: Per Øyvind Strand 

 

Lokallag Halden-Aremark

Leder: Anita Gundrosen, Rektor, Gimle skole

Nestleder: Marit Heggland, Rektor, Halden kommunale kompetansesenter

Styremedlem: Pål Andre Magnusson, Rektor, Risum ungdomsskole

Styremedlem: Arne Sandnes Larsen, Rektor, Kongeveien skole

Styremedlem: Siv Grete Stamnes, Rektor, Os Skole

Styremedlem: Aud Pettersen-Solberg, Pensjonist, tidligere rektor ved Tistedal skole

 

Fredrikstad lokallag

Leder: Runa Elisabeth Hammeren, Nøkleby skole

Nestleder: Pål Stensrud, Nøkleby skole

Styremedlem: Ketil Karlsen

Styremedlem: Solveig Ringsell Martinsen

Styremedlem: Camilla Kristine Dahlstrøm