Voss lokallag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Leiar: Åshild Søvik Underdal

Nestleiar: Beate C Mundal

Styremedlem/skrivar: Anne Underdal

Tillitsvalgt etter hovedavtalenÅshild Søvik Underdal

Forhandlere: Åshild Søvik Underdal, Beate C Mundal, Eyvind Eidhammer