Sunnhordland lokallag
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Sunnhordland lokallag:

Lokallaget skal ivareta medlemmer fra Stord, Fitjar, Kvinnherrad, Sveio og Bømlo

Leder: Thor-Gunnar Bakke, tlf 988 46 679

Styremedlemmer: Aina Kristin Haaland, Pål Roseth og Kristin Skare

Tillitsvalgt etter hovedavtalen: Thor-Gunnar Bakke

Forhandlere: Thor-Gunnar Bakke og Kristin Skare